Utvrđivanje datuma konstituirajuće sjednice Predstavničkog doma BiH

Objavljeno prije 7 mjeseci

Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održat će danas u Sarajevu sjednicu na kojoj bi trebao biti utvrđen datum održavanja konstituirajuće sjednice tog doma nakon potvrđenih rezultata općih izbora od 7. oktobra. Prema ustavnim i zakonskim odredbama Predstavnički dom koji broji 42 poslanika konstituira se najkasnije 30 dana od dana potvrđivanja izbora, a taj rok teče od 6. novembra.

Kada na današnjoj sjendici bude utvrđen datum održavanja konstituirajuće sjednice njome će predsjedavati najstariji zastupnik u novom sazivu Doma. Prema sadašnjoj strukturi izabranih to je Nada Mladina iz SDP-a, koja ima 71 godinu. Poslovnik propisuje da najstariji poslanik predsjedava sjednicom dok se ne izabere novi predsjedavajući,a novi , tročlani Kolegij trebao bi biti izabran na konstituirajućoj sjednici.

Poslanici preuzimaju dužnost davanjem i svečane izjave. Nakon što poslanici daju izjavu, Dom među svojim članovima bira po jednog predstavnika iz svakog konstitutivnog naroda koji će obavljati dužnosti predsjedavajućeg, prvog zamjenika predsjedavajućeg i drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma.

U roku od sedam dana od dana konstituiranja trebaju se oformiti klubovi poslanika,a potom se biraju članovi stalnih komisija Predstavničkog doma PSBiH.

Do sada je praksa bila da se prvo formira Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH.

Inače, od 42 poslanika njih 29 bit će iz FBiH . I to, SDA će imati njih devet, SDP pet , HDZ također pet, DF tri , SBB dva, Naša stranka dva, a po jednog poslanika imat će PDA , Nezavisni blok i A-SDA .

Kada su u pitanju stranke iz RS, SNSD je osvojio 6 mandata, SDS tri, PDP dva, a SP i DNS osvojile po jedan mandat.