19.3 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Posljednje objavljeno

  Vlada FBiH: Obavezan porez na dobitke ostvarene u kladionicama

  Vlada FBiH: Obavezan porez na dobitke ostvarene u kladionicama

  Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

  Federalna vlada je na 58. sjednici 16.6.2016. godine zadužila Federalno ministarstvo finansija-financija da nakon prethodne analize i procjene prihvatljivosti konkretnih prijedloga izmjena i dopuna zakonskih rješenja sadržanih u svim dostavljenim inicijativama i prijedlozima, doradi ranije dostavljeni tekst Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću u roku od 14 dana.

  Prednacrtom zakona koji je danas razmatran je, u određenoj mjeri, dopunjen, odnosno dorađen ranije upućeni tekst, te su izvršene sveobuhvatnije izmjene i dopune važećeg zakona.

  Izmjenama i dopunama propisana je obaveza plaćanja poreza na sve dobitke ostvarene sudjelovanjem u klasičnim (lutrijskim) i kladioničkim igrama na sreću, bez obzira na visinu ostvarenog dobitka. Predviđeno je da će se prihod od obustavljenog i plaćenog poreza usmjeravati u proračune općina i gradova u kojima se nalaze uplatna mjesta (poslovnice) u kojima je dobitak ostvaren, sa izuzetkom poreza naplaćenog od dobitaka ostvarenih u internet i SMS igrama, koji je prihod proračuna Federacije BiH.

  Porez na dobitke ostvarene sudjelovanjem u nagradnim igrama obračunava se u visini deset posto od osnovice, pri dodjeli svake pojedinačno osvojene nagrade čija tržišna vrijednost iznosi 100 KM i više, a obračun i uplatu poreza vrši priređivač nagradne igre. Osnovicu za obračun poreza na dobitke čini tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava, kod svake pojedinačno dodijeljene nagrade.

  Uređeno je i pitanje obustave i plaćanja poreza na dobitke ostvarene u nagradnim igrama, pri čemu je predviđeno da desetorostruko smanjenje iznosa neoporezive osnovice. Iznos obustavljenog poreza na dobitke koje u ovim igrama ostvare rezidenti FBiH bit će uplaćivan u korist proračuna općina i gradova gdje je prebivalište dobitnika

  Izmijenjen je način obračuna i uplate mjesečne naknade za priređivanje RNG klađenja. Konkretno, ukinuto je paušalno plaćanje mjesečne naknade, a uplata mjesečne naknade direktno je vezana za mjesečni ostvareni promet, odnosno uplatu igrača, pri čemu je visina naknade ujednačena s propisanom naknadom za priređivanje ostalih klađenja (deset posto od uplate).

  U cilju proširenja pravnog osnova za poduzimanje aktivnosti na sprečavanju štetnih posljedica izazvanih sveprisutnijom pojavom nelegalnog priređivanja igara na sreću putem domaćih i inozemnih internet stranica ili web-portala dostupnih građanima u Bosni i Hercegovini, proširene su odredbe o zabranjenim aktivnostima, pri čemu su date ovlasti Federalnom ministarstvu financija za poduzimanje konkretnih aktivnosti na suzbijanju ove pojave.

  Ujedno, svim bankama i pravnim osobama koje su, sukladno Zakonu i drugim propisima ovlaštene za obavljanje platnog prometa, bit će upućen nalog za zabranu obavljanja svih novčanih transakcija s bankovnih računa fizičkih i pravnih osoba otvorenih u Federaciji BiH na račune domaćih i inozemnih pravnih osoba koje, bez odobrenja nadležnog federalnog ministarstva, priređuju internetske igre na sreću.

  Za sva uplatna mjesta (poslovnice) kojima se izdaje odobrenje za priređivanje igara na sreću, propisano je povećanje obvezne udaljenosti od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola, s dosadašnjih 100 na 200 metara. Također, nadležne općinske službe su ovlaštene da, sukladno propisima iz oblasti premjera i katastra, utvrđuju postojanje propisane udaljenosti.

  Izmjenama i dopunama Zakona stvoren je pravni osnov za djelimično povećanje obujma sredstava koja se prikupljaju po osnovu naplaćenih naknada od igara na sreću i usmjeravaju za financiranje programa i projekata u oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta, poduzetništva i obrta.

  Dopunom dijela odredbe članka 108. važećeg Zakona stvaren je osnov za pripremu izmjena i dopuna provedbenog akta, kojim će, uz ostalo, za priređivače biti propisani način obračuna i izvještavanja Porezne uprave Federacije BiH o plaćenom porezu na dobitke.

  Zbog toga što je izmjenama i dopunama Zakona uređeno oporezivanje dobitaka ostvarenih u igrama na sreću, propisan je prestanak važenja svih odredbi Zakona o porezu na dohodak kojima su ranije bila uređena ova pitanja.

  MJERE ZA SMANJENJE POREZNOG DUGA
  Vlada FBiH je usvojila izvještaj o stanju poreznog duga s prijedlogom mjera i zadužila Federalno ministarstvo finansija da, u roku od 90 dana, pripremi i dostavi odgovarajuće prednacrte zakona kojima će adekvatno biti uređeno restruktuiranje poreznog duga.

  To bi trebalo biti urađeno kroz centralizaciju politike upravljanja dugom, kvalitetnije i efikasnije iskorištavanja postojećih resursa i propisivanje ovlaštenje za donošenje odgovarajućih podzakonskih akata koji će detaljno urediti sačinjavanje i realizaciju programa za restruktuiranje poreznog duga

  Zadužena je Porezna uprava FBiH da, u roku od 120 dana, prikupi informacije od poreznih obveznika, sa osnovnim podacima o usaglašenom stanju duga i ročnosti poreznog duga na dan 31.3.2016.godine i formira bazu podataka svih poreznih dugovanja.

  U izvještaju je, prema podacima Porezne uprave FBiH, navedeno da porezni dug, a koji se nalazi u prisilnoj naplati, uključujući glavnicu svih javnih prihoda i zateznu kamatu, na dan 31.3.2016.godine iznosi oko 2,3 milijarde KM.

  Od tog iznosa se oko 1,1 milijarde KM odnosi na dug privrednih subjekata koji su u državnom, entiteskom, kantonalnom, općinskom i drugim oblicima državnog vlasništva. Riječ je o dugovanju javnih preduzeća, domova zdravlja, bolnica, univerziteta, škola, instituta, zavoda i drugih organizacionih oblika koji su u vlasništvu organa uprave.

  Od ukupnog iznosa poreznog duga oko 75 posto je dug za doprinose za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti.

  U izvještaju Porezne uprave FBiH je ukazano je i na iznos od oko jedne milijarde KM tekućeg duga koji nije prispio na prisilnu naplatu. Riječ je o dugu koji je utvrđen u inspekcijskim nadzorima i poreznim prijavama koje je Porezna uprave FBiH podnijela u ime poreznog obveznika, ali na koje je upućena žalba.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

  Federalna vlada je na 58. sjednici 16.6.2016. godine zadužila Federalno ministarstvo finansija-financija da nakon prethodne analize i procjene prihvatljivosti konkretnih prijedloga izmjena i dopuna zakonskih rješenja sadržanih u svim dostavljenim inicijativama i prijedlozima, doradi ranije dostavljeni tekst Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću u roku od 14 dana.

  - Reklama -

  Prednacrtom zakona koji je danas razmatran je, u određenoj mjeri, dopunjen, odnosno dorađen ranije upućeni tekst, te su izvršene sveobuhvatnije izmjene i dopune važećeg zakona.

  - Reklama -

  Izmjenama i dopunama propisana je obaveza plaćanja poreza na sve dobitke ostvarene sudjelovanjem u klasičnim (lutrijskim) i kladioničkim igrama na sreću, bez obzira na visinu ostvarenog dobitka. Predviđeno je da će se prihod od obustavljenog i plaćenog poreza usmjeravati u proračune općina i gradova u kojima se nalaze uplatna mjesta (poslovnice) u kojima je dobitak ostvaren, sa izuzetkom poreza naplaćenog od dobitaka ostvarenih u internet i SMS igrama, koji je prihod proračuna Federacije BiH.

  - Reklama -

  Porez na dobitke ostvarene sudjelovanjem u nagradnim igrama obračunava se u visini deset posto od osnovice, pri dodjeli svake pojedinačno osvojene nagrade čija tržišna vrijednost iznosi 100 KM i više, a obračun i uplatu poreza vrši priređivač nagradne igre. Osnovicu za obračun poreza na dobitke čini tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava, kod svake pojedinačno dodijeljene nagrade.

  Uređeno je i pitanje obustave i plaćanja poreza na dobitke ostvarene u nagradnim igrama, pri čemu je predviđeno da desetorostruko smanjenje iznosa neoporezive osnovice. Iznos obustavljenog poreza na dobitke koje u ovim igrama ostvare rezidenti FBiH bit će uplaćivan u korist proračuna općina i gradova gdje je prebivalište dobitnika

  Izmijenjen je način obračuna i uplate mjesečne naknade za priređivanje RNG klađenja. Konkretno, ukinuto je paušalno plaćanje mjesečne naknade, a uplata mjesečne naknade direktno je vezana za mjesečni ostvareni promet, odnosno uplatu igrača, pri čemu je visina naknade ujednačena s propisanom naknadom za priređivanje ostalih klađenja (deset posto od uplate).

  U cilju proširenja pravnog osnova za poduzimanje aktivnosti na sprečavanju štetnih posljedica izazvanih sveprisutnijom pojavom nelegalnog priređivanja igara na sreću putem domaćih i inozemnih internet stranica ili web-portala dostupnih građanima u Bosni i Hercegovini, proširene su odredbe o zabranjenim aktivnostima, pri čemu su date ovlasti Federalnom ministarstvu financija za poduzimanje konkretnih aktivnosti na suzbijanju ove pojave.

  Ujedno, svim bankama i pravnim osobama koje su, sukladno Zakonu i drugim propisima ovlaštene za obavljanje platnog prometa, bit će upućen nalog za zabranu obavljanja svih novčanih transakcija s bankovnih računa fizičkih i pravnih osoba otvorenih u Federaciji BiH na račune domaćih i inozemnih pravnih osoba koje, bez odobrenja nadležnog federalnog ministarstva, priređuju internetske igre na sreću.

  Za sva uplatna mjesta (poslovnice) kojima se izdaje odobrenje za priređivanje igara na sreću, propisano je povećanje obvezne udaljenosti od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola, s dosadašnjih 100 na 200 metara. Također, nadležne općinske službe su ovlaštene da, sukladno propisima iz oblasti premjera i katastra, utvrđuju postojanje propisane udaljenosti.

  Izmjenama i dopunama Zakona stvoren je pravni osnov za djelimično povećanje obujma sredstava koja se prikupljaju po osnovu naplaćenih naknada od igara na sreću i usmjeravaju za financiranje programa i projekata u oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta, poduzetništva i obrta.

  Dopunom dijela odredbe članka 108. važećeg Zakona stvaren je osnov za pripremu izmjena i dopuna provedbenog akta, kojim će, uz ostalo, za priređivače biti propisani način obračuna i izvještavanja Porezne uprave Federacije BiH o plaćenom porezu na dobitke.

  Zbog toga što je izmjenama i dopunama Zakona uređeno oporezivanje dobitaka ostvarenih u igrama na sreću, propisan je prestanak važenja svih odredbi Zakona o porezu na dohodak kojima su ranije bila uređena ova pitanja.

  MJERE ZA SMANJENJE POREZNOG DUGA
  Vlada FBiH je usvojila izvještaj o stanju poreznog duga s prijedlogom mjera i zadužila Federalno ministarstvo finansija da, u roku od 90 dana, pripremi i dostavi odgovarajuće prednacrte zakona kojima će adekvatno biti uređeno restruktuiranje poreznog duga.

  To bi trebalo biti urađeno kroz centralizaciju politike upravljanja dugom, kvalitetnije i efikasnije iskorištavanja postojećih resursa i propisivanje ovlaštenje za donošenje odgovarajućih podzakonskih akata koji će detaljno urediti sačinjavanje i realizaciju programa za restruktuiranje poreznog duga

  Zadužena je Porezna uprava FBiH da, u roku od 120 dana, prikupi informacije od poreznih obveznika, sa osnovnim podacima o usaglašenom stanju duga i ročnosti poreznog duga na dan 31.3.2016.godine i formira bazu podataka svih poreznih dugovanja.

  U izvještaju je, prema podacima Porezne uprave FBiH, navedeno da porezni dug, a koji se nalazi u prisilnoj naplati, uključujući glavnicu svih javnih prihoda i zateznu kamatu, na dan 31.3.2016.godine iznosi oko 2,3 milijarde KM.

  Od tog iznosa se oko 1,1 milijarde KM odnosi na dug privrednih subjekata koji su u državnom, entiteskom, kantonalnom, općinskom i drugim oblicima državnog vlasništva. Riječ je o dugovanju javnih preduzeća, domova zdravlja, bolnica, univerziteta, škola, instituta, zavoda i drugih organizacionih oblika koji su u vlasništvu organa uprave.

  Od ukupnog iznosa poreznog duga oko 75 posto je dug za doprinose za penziono, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti.

  U izvještaju Porezne uprave FBiH je ukazano je i na iznos od oko jedne milijarde KM tekućeg duga koji nije prispio na prisilnu naplatu. Riječ je o dugu koji je utvrđen u inspekcijskim nadzorima i poreznim prijavama koje je Porezna uprave FBiH podnijela u ime poreznog obveznika, ali na koje je upućena žalba.

  Zenica
  overcast clouds
  19.3 ° C
  19.3 °
  19.3 °
  93 %
  0.1kmh
  99 %
  čet
  32 °
  pet
  33 °
  sub
  31 °
  ned
  32 °
  pon
  23 °