12.9 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  few clouds
  12.9 ° C
  13.2 °
  12.9 °
  47 %
  2kmh
  15 %
  ned
  13 °
  pon
  14 °
  uto
  13 °
  sri
  12 °
  čet
  13 °

  Vlada FBiH usvojila izvještaj o monitoringu zemljišta na području Zenice

  Vlada FBiH usvojila izvještaj o monitoringu zemljišta na području Zenice

  Vlada Federacije BiH donijela je na današnjoj sjednici u Sarajevu Uredbu o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele, čije se odredbe odnose na korisnike budžeta Federacije BiH, općina, gradova i vanbudžetskih fondova. Utvrđivanje vrste vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele korisnika budžeta kantona bit će uređeno kantonalnim propisima.

  Pod vlastitim prihodima podrazumijevaju se prihodi koje korisnici budžeta ostvare obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova na tržištu i ne obuhvataju prihode koje korisnici budžeta ostvare obavljajući osnovnu djelatnost propisanu zakonima ili drugim propisima o osnivanju, za koju je utvrđena visina naknade za usluge koje pružaju pravnim i fizičkim licima, kao ni prihodi ostvareni u internom poslovanju između korisnika budžeta na istom nivou vlasti.

  Uredbom je propisan račun i način uplate vlastitih prihoda koje korisnik budžeta ostvari na tržištu, kao i obaveza planiranja rashoda koji će biti pokriveni iz ostvarenih prihoda i način njihovog trošenja.

  Propisana je i obaveza korisnika budžeta da donesu pravilnik o vlastitim prihodima, načinu i rokovima raspodjele.

  Federalnim korisnicima budžeta saglasnost na pravilnik daje Vlada Federacije BiH, a korisnicima budžeta općina i gradova općinski načelnik, odnosno gradonačelnik.

  Vanbudžetski fondovi donose pravilnik na koji mišljenje daje služba za finansije.

  Korisnici budžeta u općinama i gradovima i vanbudžetski fondovi dužni su donijeti pravilnike u roku 90 dana od dana uspostave trezora.

  Korisnici budžeta koji su osnovani za pružanje usluga smještaja, prehrane, proizvodnje i obavljanja sličnih poslova za određenu kategoriju korisnika, ostvarene prihode koriste u potpunosti za pokriće ukupnih rashoda.

  Blagovremena naplata potraživanja, po osnovu vlastitih prihoda, kao i poduzimanje svih mjera za njihovu realizaciju je obaveza korisnika budžeta.

  Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH

  Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine.

  Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja federalnog budžeta u prvom polugodištu ove godine iznose 997,6 miliona KM, što je 38 posto planiranog prema Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu.

  Od toga su poreski prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni u iznosu od 658,1 miliona KM, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) u iznosu od 119,5 miliona KM, dok su primici od finansiranja ostvareni u iznosu od 220,0 miliona KM.

  Nova metoda izvještavanja o napretku u pridruživanju EU

  Vlada je prihvatila Informaciju o pripremnim aktivnostima za davanje odgovora na pitanja Evropske komisije u skladu s novom metodologijom izvještavanja o napretku zemalja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, koji je uveden 2015. godine.

  Sva nadležna ministarstva i organi uprave Federacije BiH su obavezani da imenuju predstavnike za sastanke i prethodno dostave tražene materijale u sklopu izvještavanja Evropske komisije.

  Stavovi usvojeni na sastancima predstavljaju i stavove Vlade Federacije BiH, te su obavezujući za sve predstavnike federalnih ministarstava, uprava i upravnih organizacija prilikom izvještavanja Evropske komisije, razgovorima na državnom nivou i predstavljanju Federacije BiH prema drugim međunarodnim i domaćim vlastima.

  Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije je zadužen da ovaj zaključak dostavi nadležnim institucijama koje su učestvovale u izradi odgovora na pitanja Evropske komisije.

  Izvještaj o monitoringu zemljišta na području Zenice

  Vlada je usvojila i Finalni izvještaj o monitoringu zemljišta na području Općine Zenica za period 2011. – 2016. godina. Izvještaj je pripremio Federalni zavod za agropedologiju koji je, po zaključku Federalne vlade, na području zeničke općine izvršio ispitivanje zagađenosti zemljišta, biljnog materijala i mlijeka u trajanju od pet godina.

  U cilju utvrđivanja stepena kontaminiranosti tla teškim metalima, sumporom i organskim zagađivačima, uspostavljen je monitoring i provedena su istraživanja na 12 lokacija koje su na različitoj udaljenosti od centra emisije, i to: Tetovo, Pehare, Mutnica, Stranjani, Janjićki vrh, Šerići, Orahovica, Gradišće, Arnauti, Brce, Gornji Čajdraš i Novo Selo.

  Federalni zavod za agropedologiju je zadužen da svake treće godine nastavi monitoring zagađenosti zemljišta na području Zenice.

  Vlada Federacije BiH donijela je na današnjoj sjednici u Sarajevu Uredbu o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele, čije se odredbe odnose na korisnike budžeta Federacije BiH, općina, gradova i vanbudžetskih fondova. Utvrđivanje vrste vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele korisnika budžeta kantona bit će uređeno kantonalnim propisima.

  Pod vlastitim prihodima podrazumijevaju se prihodi koje korisnici budžeta ostvare obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova na tržištu i ne obuhvataju prihode koje korisnici budžeta ostvare obavljajući osnovnu djelatnost propisanu zakonima ili drugim propisima o osnivanju, za koju je utvrđena visina naknade za usluge koje pružaju pravnim i fizičkim licima, kao ni prihodi ostvareni u internom poslovanju između korisnika budžeta na istom nivou vlasti.

  Uredbom je propisan račun i način uplate vlastitih prihoda koje korisnik budžeta ostvari na tržištu, kao i obaveza planiranja rashoda koji će biti pokriveni iz ostvarenih prihoda i način njihovog trošenja.

  Propisana je i obaveza korisnika budžeta da donesu pravilnik o vlastitim prihodima, načinu i rokovima raspodjele.

  Federalnim korisnicima budžeta saglasnost na pravilnik daje Vlada Federacije BiH, a korisnicima budžeta općina i gradova općinski načelnik, odnosno gradonačelnik.

  Vanbudžetski fondovi donose pravilnik na koji mišljenje daje služba za finansije.

  Korisnici budžeta u općinama i gradovima i vanbudžetski fondovi dužni su donijeti pravilnike u roku 90 dana od dana uspostave trezora.

  Korisnici budžeta koji su osnovani za pružanje usluga smještaja, prehrane, proizvodnje i obavljanja sličnih poslova za određenu kategoriju korisnika, ostvarene prihode koriste u potpunosti za pokriće ukupnih rashoda.

  Blagovremena naplata potraživanja, po osnovu vlastitih prihoda, kao i poduzimanje svih mjera za njihovu realizaciju je obaveza korisnika budžeta.

  Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH

  Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva finansija o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine.

  Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranja federalnog budžeta u prvom polugodištu ove godine iznose 997,6 miliona KM, što je 38 posto planiranog prema Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu.

  Od toga su poreski prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni u iznosu od 658,1 miliona KM, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) u iznosu od 119,5 miliona KM, dok su primici od finansiranja ostvareni u iznosu od 220,0 miliona KM.

  Nova metoda izvještavanja o napretku u pridruživanju EU

  Vlada je prihvatila Informaciju o pripremnim aktivnostima za davanje odgovora na pitanja Evropske komisije u skladu s novom metodologijom izvještavanja o napretku zemalja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, koji je uveden 2015. godine.

  Sva nadležna ministarstva i organi uprave Federacije BiH su obavezani da imenuju predstavnike za sastanke i prethodno dostave tražene materijale u sklopu izvještavanja Evropske komisije.

  Stavovi usvojeni na sastancima predstavljaju i stavove Vlade Federacije BiH, te su obavezujući za sve predstavnike federalnih ministarstava, uprava i upravnih organizacija prilikom izvještavanja Evropske komisije, razgovorima na državnom nivou i predstavljanju Federacije BiH prema drugim međunarodnim i domaćim vlastima.

  Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije je zadužen da ovaj zaključak dostavi nadležnim institucijama koje su učestvovale u izradi odgovora na pitanja Evropske komisije.

  Izvještaj o monitoringu zemljišta na području Zenice

  Vlada je usvojila i Finalni izvještaj o monitoringu zemljišta na području Općine Zenica za period 2011. – 2016. godina. Izvještaj je pripremio Federalni zavod za agropedologiju koji je, po zaključku Federalne vlade, na području zeničke općine izvršio ispitivanje zagađenosti zemljišta, biljnog materijala i mlijeka u trajanju od pet godina.

  U cilju utvrđivanja stepena kontaminiranosti tla teškim metalima, sumporom i organskim zagađivačima, uspostavljen je monitoring i provedena su istraživanja na 12 lokacija koje su na različitoj udaljenosti od centra emisije, i to: Tetovo, Pehare, Mutnica, Stranjani, Janjićki vrh, Šerići, Orahovica, Gradišće, Arnauti, Brce, Gornji Čajdraš i Novo Selo.

  Federalni zavod za agropedologiju je zadužen da svake treće godine nastavi monitoring zagađenosti zemljišta na području Zenice.

  IzvorBHRT

  Posljednje objavljeno