Zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Amra Jupić od jučer u A-SDA BiH

Objavljeno prije 12 mjeseci

U okviru političkog djelovanja A SDA Ze-Do kantona, između ostalog, radi se na političkom kapacitiranju u skladu sa činjenicom da je pred nama izborna godina.

Kako je na politčkoj sceni sve manje principijelnih političkih kadrova, a zastupnica Amra Jupić po tome je poznata u skupštinskom radu, vjerujemo da će njen angažmna u A SDA ZDK biti značajan doprinos afirmaciji i promociji naših programskih ciljeva.

A SDA ZDK će i u narednom periodu razvijati konzistentnu državotvornu politiku u interesu svih njenih građana, koja podrazumjeva angažiranje svih pozitivnih i principijelnih društvenih aktera u rješavanju nagomilanih problema u zajednicama gdje imamo legitimne predstavnike.