-3 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  clear sky
  -3 ° C
  -3 °
  -3 °
  100 %
  1.8kmh
  0 %
  čet
  17 °
  pet
  14 °
  sub
  4 °
  ned
  11 °
  pon
  7 °
  Zenički poslodavci o uvođenju vinjeta u Zenici

  Zenički poslodavci o uvođenju vinjeta u Zenici

  Zenički poslodavci o uvođenju vinjeta u Zenici

  Posljednjih dana svjedoci smo pokušaja implementacije Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima koju je donijelo Gradsko vijeće grada Zenica na 23. sjednici u 2018. godini, održanoj dana 30.05.2018. godine, od strane JP “Parking servis” d.o.o. Zenica.

  Prema dostupnim informacijama, navedena Odluka se trebala početi primjenjivati od 01.08.2019. godine, nakon što je JP “Parking servis” d.o.o. Zenica, prema vlastitim stavovima, ispunilo procesno-pravne pretpostavke i materijalno-tehničke uslove za provedbu Odluke, a kako je to predviđeno u članu 32. iste.   

  Međutim, na 39. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 23.07.2019. godine, donesen je Zaključak kojim je prolongiran početak primjene Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima od 23.05.2018. godine.

  Udruženje poslodavaca Zenica, na 16. sjednici Upravnog odbora održanoj dana 24.07.2019. godine, zauzelo je jedinstven generalan stav o navedenoj problematici-da nisu stvoreni niti minimalni uslovi za početak primjene Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima koju je donijelo Gradsko vijeće 30.05.2018. godine, te u tom pravcu podržava i Zaključak od 23.07.2019. godine, kojim je prolongiran početak primjene predmetne Odluke.

  Nejasnoće vezane za navedenu problematiku

  Pored navedenog, Upravni odbor je detektirao sljedeće nejasnoće vezano za navedenu problematiku:

  • Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima definirano je šta predstavlja parking prostor i to članom 4. Odluke:

  “Pod javnim parking prostorom podrazumijeva se javna površina određena isključivo za parkiranje motornih vozila, u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, sa propisanim režimom korištenja i plaćanjem naknade za korištenje. (2) Javni parking prostor iz stava (1) ovog člana utvrđuje se aktom Gradonačelnika na osnovu tehničke dokumentacije (elaborata o parking prostorima kojeg izrađuje JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica (u daljem tekstu: davalac usluga) i JP za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o, uz pribavljeno mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja).

  Iz navedenog jasno proizilazi ingerencija JP “Parking servis” d.o.o. Zenica isključivo na javnim parking prostorima, kojih je u Zenici objektivno nedovoljno za parkiranje svih vozila u Gradu, u šta  se može uvjeriti svako ko jednom prođe kroz isti.

  Vozila na javnim površinama

  Pitanje koje se jasno nameće je šta će se dešavati sa vozilima koja su parkirana na javnim površinama koje nisu definirane kao javni parking prostor, a koja vozila su u većini u odnosu na ona koja su parkirana na javnim parking prostorima?

  Naime, nesporno je da prema trenutnoj regulativi, JP “Parking servis” d.o.o. Zenica nema nikakve ingerencije u odnosu na ova vozila, što nas dovodi do zaključka da ukoliko i parkirate vozilo bez vinjete na tom dijelu javne površine, da niste u prekršaju koji je u nadležnosti JP “Parking servisa” d.o.o. Zenica, nego eventualno u prekršaju iz nadležnosti MUP-a ZDK.

  Sve i ukoliko MUP ZDK poduzme mjere u saradnji sa JP “Parking servis” d.o.o. Zenica i počne rigorozno kažnjavati vozače vozila koja su vozilo parkirala na dio javne površine koja nije prostornim planom definirana kao javni parking prostor (koja vozila su u većini), doći ćemo svi zajedno u situaciju da nećemo imati adekvatna mjesta za parking vozila, jer javni parking prostori su nesporno nedovoljni za zadovoljenje potreba za parkiranjem građana Zenice, a da ne govorimo o gostima Grada.

  Dakle, zaključak je da se nije sistemski pristupilo rješavanju problematike i stvaranju preduslova za implementaciju vinjetnog uređenja parking sistema, jer prvi i osnovni uslov je obezbjeđenje dovoljnog broja parking mjesta na javnom parking prostoru u odnosu na broj vozila registriranih u Gradu, uz uvažavanje korektivnog faktora u smislu gostiju Grada (da li poslovnih ili turističkih), pa tek onda uvođenje ovog sistema regulacije parking.

  Neprihvatljivo i loše rješenje za privredu grada

  Udruženje poslodavaca Zenica način reguliranja vinjetnog parking sistema obrazloženog od strane JP “Parking servis” d.o.o. Zenica, smatra neprihvatljivim i lošim rješenjem za privredu Grada. Naime, ovakav način reguliranja parkinga dovest će privrednike i njihove poslovne partnere, kao i sve građane u situaciju da će duže tražiti parking i razmišljati o parkiranju vozila nego što će se moći baviti realnim problemima s kojima se susreću u poslovanju. Dakle, odluke i mjere koje donosi Gradsko vijeće i Gradska uprava treba da budu usmjerene na praktičnost poslovnog i svakog drugog funkcioniranja u Gradu, a ne da stvaraju dodatnu paralizu gradskog saobraćaja. Opravdavati ovakve odluke i zaključke štićenjem zelenih površina i ekološkom osvješčenošću, a istovremeno gledati u nivoe zagađenosti zraka na gradskom displeju, te pri tome znati da je zagađenost samo u malom procentu izazvana korištenjem vozila u Gradu je apsurd i skrivanje iza činjenica.

  Odluka i akti doneseni na osnovu iste, definitivno nisu afirmativni za poslovnu klimu u Gradu, kako iz razloga navedenih pod tačkom 2., tako i iz razloga što istom nisu predviđene bilo kakve pogodnosti za privredne subjekte. Naročito apsurdnom se čini definirana cijena rezervacije parking mjesta u iznosu od 500,00 KM mjesečno, imajući u vidu da značajan broj privrednih subjekata ima potrebu rezervacije parking mjesta kako za vlastite, tako i za potrebe klijentele, te bi definiranje cijene ove usluge u granicama realnog imalo više smisla kako za JP “Parking servis” d.o.o. Zenica, tako i za korisnike usluga, jer pod trenutnim uslovima ponude, teško je da će bilo koji privredni subjekt, bez obzira na svoju veličinu, koristiti ovu uslugu, obzirom da za istu cijenu može platiti parking mjesto za pet ili više vozila u garaži mjesečno.

  Također, potrebnim smatramo naglasiti da je osnivač JP “Parking servis” d.o.o. Zenica Grad Zenica; te da zbog neusaglašenosti stavova i postupaka Gradskog vijeća i organa navedenog Društva privreda Grada ne smije trpiti; a da bi se radilo na povoljnijoj poslovnoj i životnoj klimi  potrebno je da se sistemski pristupi navedenoj problematici, stvore uslovi za provedbu Odluke, te izvrši kohezija formalnog i faktičkog, odnosno da formalni akti budu donošeni uz poštivanje stavova struke, uvažavanje brojki i informacija “sa terena”, te doneseni u takvoj formi da budu provedbeni, odnosno da ono što stoji u Odluci, bude moguće realizirati u praksi. Trenutna Odluka, odnosno drugi akti koji se temelje na istoj, nije u interesu niti privrede, niti običnih građana. 

  Apel organima Grada Zenica

  Udruženje poslodavaca Zenica apeluje na organe Grada i javna preduzeća čiji je osnivač Grad da ubuduće, prilikom donošenja odluka i drugih akata iz vlastite nadležnosti, imaju više sluha i za privrednike koji djelatnost obavljaju na teritoriji Grada Zenica, te da ih uključe u same procese predlaganja i donošenja akata, obzirom da je realni sektor nešto što u punom kapacitetu doprinosi kvaliteti života, što kroz poreze, što direktno, uljepšavajući sliku Grada.

  Posljednjih dana svjedoci smo pokušaja implementacije Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima koju je donijelo Gradsko vijeće grada Zenica na 23. sjednici u 2018. godini, održanoj dana 30.05.2018. godine, od strane JP “Parking servis” d.o.o. Zenica.

  Prema dostupnim informacijama, navedena Odluka se trebala početi primjenjivati od 01.08.2019. godine, nakon što je JP “Parking servis” d.o.o. Zenica, prema vlastitim stavovima, ispunilo procesno-pravne pretpostavke i materijalno-tehničke uslove za provedbu Odluke, a kako je to predviđeno u članu 32. iste.   

  Međutim, na 39. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 23.07.2019. godine, donesen je Zaključak kojim je prolongiran početak primjene Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima od 23.05.2018. godine.

  Udruženje poslodavaca Zenica, na 16. sjednici Upravnog odbora održanoj dana 24.07.2019. godine, zauzelo je jedinstven generalan stav o navedenoj problematici-da nisu stvoreni niti minimalni uslovi za početak primjene Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima koju je donijelo Gradsko vijeće 30.05.2018. godine, te u tom pravcu podržava i Zaključak od 23.07.2019. godine, kojim je prolongiran početak primjene predmetne Odluke.

  Nejasnoće vezane za navedenu problematiku

  Pored navedenog, Upravni odbor je detektirao sljedeće nejasnoće vezano za navedenu problematiku:

  • Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima definirano je šta predstavlja parking prostor i to članom 4. Odluke:

  “Pod javnim parking prostorom podrazumijeva se javna površina određena isključivo za parkiranje motornih vozila, u skladu sa prostorno-planskom dokumentacijom, sa propisanim režimom korištenja i plaćanjem naknade za korištenje. (2) Javni parking prostor iz stava (1) ovog člana utvrđuje se aktom Gradonačelnika na osnovu tehničke dokumentacije (elaborata o parking prostorima kojeg izrađuje JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica (u daljem tekstu: davalac usluga) i JP za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o, uz pribavljeno mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja).

  Iz navedenog jasno proizilazi ingerencija JP “Parking servis” d.o.o. Zenica isključivo na javnim parking prostorima, kojih je u Zenici objektivno nedovoljno za parkiranje svih vozila u Gradu, u šta  se može uvjeriti svako ko jednom prođe kroz isti.

  Vozila na javnim površinama

  Pitanje koje se jasno nameće je šta će se dešavati sa vozilima koja su parkirana na javnim površinama koje nisu definirane kao javni parking prostor, a koja vozila su u većini u odnosu na ona koja su parkirana na javnim parking prostorima?

  Naime, nesporno je da prema trenutnoj regulativi, JP “Parking servis” d.o.o. Zenica nema nikakve ingerencije u odnosu na ova vozila, što nas dovodi do zaključka da ukoliko i parkirate vozilo bez vinjete na tom dijelu javne površine, da niste u prekršaju koji je u nadležnosti JP “Parking servisa” d.o.o. Zenica, nego eventualno u prekršaju iz nadležnosti MUP-a ZDK.

  Sve i ukoliko MUP ZDK poduzme mjere u saradnji sa JP “Parking servis” d.o.o. Zenica i počne rigorozno kažnjavati vozače vozila koja su vozilo parkirala na dio javne površine koja nije prostornim planom definirana kao javni parking prostor (koja vozila su u većini), doći ćemo svi zajedno u situaciju da nećemo imati adekvatna mjesta za parking vozila, jer javni parking prostori su nesporno nedovoljni za zadovoljenje potreba za parkiranjem građana Zenice, a da ne govorimo o gostima Grada.

  Dakle, zaključak je da se nije sistemski pristupilo rješavanju problematike i stvaranju preduslova za implementaciju vinjetnog uređenja parking sistema, jer prvi i osnovni uslov je obezbjeđenje dovoljnog broja parking mjesta na javnom parking prostoru u odnosu na broj vozila registriranih u Gradu, uz uvažavanje korektivnog faktora u smislu gostiju Grada (da li poslovnih ili turističkih), pa tek onda uvođenje ovog sistema regulacije parking.

  Neprihvatljivo i loše rješenje za privredu grada

  Udruženje poslodavaca Zenica način reguliranja vinjetnog parking sistema obrazloženog od strane JP “Parking servis” d.o.o. Zenica, smatra neprihvatljivim i lošim rješenjem za privredu Grada. Naime, ovakav način reguliranja parkinga dovest će privrednike i njihove poslovne partnere, kao i sve građane u situaciju da će duže tražiti parking i razmišljati o parkiranju vozila nego što će se moći baviti realnim problemima s kojima se susreću u poslovanju. Dakle, odluke i mjere koje donosi Gradsko vijeće i Gradska uprava treba da budu usmjerene na praktičnost poslovnog i svakog drugog funkcioniranja u Gradu, a ne da stvaraju dodatnu paralizu gradskog saobraćaja. Opravdavati ovakve odluke i zaključke štićenjem zelenih površina i ekološkom osvješčenošću, a istovremeno gledati u nivoe zagađenosti zraka na gradskom displeju, te pri tome znati da je zagađenost samo u malom procentu izazvana korištenjem vozila u Gradu je apsurd i skrivanje iza činjenica.

  Odluka i akti doneseni na osnovu iste, definitivno nisu afirmativni za poslovnu klimu u Gradu, kako iz razloga navedenih pod tačkom 2., tako i iz razloga što istom nisu predviđene bilo kakve pogodnosti za privredne subjekte. Naročito apsurdnom se čini definirana cijena rezervacije parking mjesta u iznosu od 500,00 KM mjesečno, imajući u vidu da značajan broj privrednih subjekata ima potrebu rezervacije parking mjesta kako za vlastite, tako i za potrebe klijentele, te bi definiranje cijene ove usluge u granicama realnog imalo više smisla kako za JP “Parking servis” d.o.o. Zenica, tako i za korisnike usluga, jer pod trenutnim uslovima ponude, teško je da će bilo koji privredni subjekt, bez obzira na svoju veličinu, koristiti ovu uslugu, obzirom da za istu cijenu može platiti parking mjesto za pet ili više vozila u garaži mjesečno.

  Također, potrebnim smatramo naglasiti da je osnivač JP “Parking servis” d.o.o. Zenica Grad Zenica; te da zbog neusaglašenosti stavova i postupaka Gradskog vijeća i organa navedenog Društva privreda Grada ne smije trpiti; a da bi se radilo na povoljnijoj poslovnoj i životnoj klimi  potrebno je da se sistemski pristupi navedenoj problematici, stvore uslovi za provedbu Odluke, te izvrši kohezija formalnog i faktičkog, odnosno da formalni akti budu donošeni uz poštivanje stavova struke, uvažavanje brojki i informacija “sa terena”, te doneseni u takvoj formi da budu provedbeni, odnosno da ono što stoji u Odluci, bude moguće realizirati u praksi. Trenutna Odluka, odnosno drugi akti koji se temelje na istoj, nije u interesu niti privrede, niti običnih građana. 

  Apel organima Grada Zenica

  Udruženje poslodavaca Zenica apeluje na organe Grada i javna preduzeća čiji je osnivač Grad da ubuduće, prilikom donošenja odluka i drugih akata iz vlastite nadležnosti, imaju više sluha i za privrednike koji djelatnost obavljaju na teritoriji Grada Zenica, te da ih uključe u same procese predlaganja i donošenja akata, obzirom da je realni sektor nešto što u punom kapacitetu doprinosi kvaliteti života, što kroz poreze, što direktno, uljepšavajući sliku Grada.

  Zenički poslodavci o uvođenju vinjeta u Zenici

  Posljednje objavljeno