Čelik potpisao reprogram sa Poreznom upravom FBiH

Objavljeno prije 9 mjeseci

Potpisan je dugo očekivani Sporazum o plaćanju dužnih javnih prihoda u ratama sa Poreznom upravom Federacije BiH.

Ova informacija je potvrđena na zvaničnoj Facebook stranici kluba.

Plaćanje će biti vršeno u 120 rata po 22.000,00 KM.

Podsjetimo, poreznom obvezniku dužniku NK Čelik su 11.06.2018. godine date upute o postupanju u cilju ponovnog rješavanja zahtjeva za zaključivanje sporazuma o reprogramu duga. Kantonalni porezni ured Zenica- Odsjek za prinudnu naplatu je u periodu od 25.-29.06.2018. godine više puta pozivao poreznog obveznika da izmiri dugovanja po osnovu tekućih obaveza.