-9.6 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  scattered clouds
  -9.6 ° C
  -9.6 °
  -9.6 °
  96 %
  0.2kmh
  50 %
  sri
  -2 °
  čet
  -1 °
  pet
  1 °
  sub
  4 °
  ned
  4 °

  Ginekolog u Kantonalnoj bolnici Zenica optužen da je uradio ilegalno abortus, pa lažirao dijagnozu

  Ginekolog u Kantonalnoj bolnici Zenica optužen da je uradio ilegalno abortus, pa lažirao dijagnozu

  Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 16.01.2023.godine, podiglo je optužnicu protiv Jamal Badera zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Stav 1. KZ F BiH I produženog krivičnog djela krivotvorenje službene isprave iz člana 389. Stav 1. KZ F BiH.

   Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 17.01.2023. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u  Zenici.

  U nastavku pročitajte kompletnu optužnicu.

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
  KANTONALNO TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO
  ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
  Z E N I C A
  Broj: T04 0 KTK 0044421 21
  Zenica, 16.01.2023. godine
  Opštinskom sudu u Zenici

  sudiji za prethodno saslušanje –
  Nakon provedene istrage, a na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka h), člana 241. stav 1., člana 242. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
  (Službene novine Federacije BiH, broj 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13, 59/14)
  p o d i ž e m O P T U Ž N I C U Protiv, Jamal Bader, zvani „Đemo“, 1963. godište, sa prebivalištem u Zenici, neosuđivan,
  Što je:

  1. Tačno neutvrđenog dana u period od 01.01.2016 do 31.12.2017. godine
   godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH, u smislu člana 2.
   stav 6. KZ F BiH i to kao Načelnik za ženske bolesti, perinatologiju i
   neonatalogiju, Šef odsjeka za hitne ginekološke intervencije i prijem u
   službi za ženske bolesti perinatologiju i neonatalogiju i kao doktor
   medicine specijalista u Kantonalnoj bolnici u Zenici, koja radna mjesta
   su propisana u Pravilniku o radu (prečišćen tekst) broj … od 26.03.2015.
   godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija), i u Pravilniku o radu broj
   … od 30.05.2017. godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija) i kojem
   je s obzirom na njegovu dužnost povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja službena ovlaštenja protivno interesima službe koja su propisana u članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana istog zakona koji između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja detaljnije opisana u članu 2. Ugovora o radu broj … od 07.09.2015. godine u kojem je između ostalog propisano da organizuje i objedinjava cjelokupan rad u službi, rukovodi radom službe i odgovoran je za njen rad, brine se o pravilnom i racionalnom korištenju stalnih sredstava i druge opreme kojima je služba zadužena, u članu 2. Ugovora o radu broj … od 28.03.2017. godine u kojem je između ostalog propisano da, organizuje i objedinjava rad u odsjeku, rukovodi radom odsjeka i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršenje poslova odsjeka, brine se o pravilnom i racionalnom korištenju stalnih sredstava kojima je odsjek zadužen, vrši obradu bolesnika, poslove oko pregleda laboratorijsko – dijagnostičkih i specifičnih dijagnostičkih postupaka u cilju postavljanja dijagnoze, te liječenja bolesnika o čemu vodi urednu medicinsku dokumentaciju, u članu 4. Ugovora o radu broj … od 29.08.2017. godine u kojem je između ostalog propisano da obavlja sve poslove iz djelatnosti svoje stručne kvalifikacije odnosno u okviru svog stručnog naziva određenog licencom izdatom od nadležne komore, da je odgovoran za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, da je odgovoran za ispravno i pravilno korištenje medicinske opreme koju koristi u svom radu, da je dužan preglede i pružanje liječničke djelatnosti, obavljati na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o pravilima, obavezama i odgovornostima pacijenata, a kako na to upućuje član 11 Pravilnika o radu broj … od 30.05.2017. godine koji propisuje da ugovor o radu sadrži radno mjesto na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova, pa je koristeći se svojim ovlaštenjima, a nakon što je izvršio pregled pacijentice P. A. i nakon što je pacijentica izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na način da je, svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice Zenica za obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus odnosno prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga kod P. A. koji nije evidentirao u službenim evidencijama Kantonalne bolnice Zenica, niti je P. A. evidentirao kao pacijenticu, da bi potom navedeni abortus naplatio u iznosu od 200,00 KM direktno od pacijentice, sve vrijeme svjestan da takvim postupanjem sebi pribavlja korist i istovremeno čini štetu KB Zenica, što je i htio, čime je sebi pribavio korist u iznosu primljenog novca od 200,00 KM, te oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici za iznos od 204,80 KM, koliko se inače takav medicinski zahvat naplaćuje u KB Zenica.
  1. Tačno neutvrđenog dana krajem 2016. godine u Zenici, kao odgovorna
   osoba u Federaciji BiH, u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao
   Načelnik za ženske bolesti, perinatologiju i neonatalogiju u Kantonalnoj
   bolnici u Zenici, koja radna mjesta su propisana u Pravilniku o radu
   (prečišćen tekst) broj … od 26.03.2015. godine i prilozima Pravilnika
   (Sistematizacija), kojem je s obzirom na njegovu dužnost povjeren
   određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa
   donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja službena ovlaštenja protivno
   interesima službe koja su propisana u članu 4. Zakona o liječništvu
   (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik
   zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim
   nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac
   zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog
   propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja
   obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih,
   odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i
   rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa
   propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih
   uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja
   detaljnije opisana u članu 2. Ugovora o radu broj … od 07.09.2015.
   godine u kojem je između ostalog propisano da organizuje i objedinjava
   cjelokupan rad u službi, rukovodi radom službe i odgovoran je za njen
   rad, brine se o pravilnom i racionalnom korištenju stalnih sredstava i
   druge opreme kojima je služba zadužena, pa je koristeći se svojim ovlaštenjima, a nakon što je izvršio pregled pacijentice P. S. B. i nakon
   što je pacijentica izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na
   način da je, svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice
   Zenica za obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus
   odnosno prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga kod P.S. B. koji nije
   evidentirao u službenim evidencijama Kantonalne bolnice Zenica, niti je
   P. S. B. evidentirao kao pacijenticu, da bi potom navedeni abortus
   naplatio u iznosu od 350,00 KM direktno od pacijentice, sve vrijeme
   svjestan da takvim postupanjem sebi pribavlja korist i istovremeno čini
   štetu KB Zenica, što je i htio, čime je sebi pribavio korist u iznosu
   primljenog novca od 350,00 KM, te oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici
   za iznos od 246,60 KM, koliko se inače takav medicinski zahvat
   naplaćuje u KB Zenica,
  2. Dana 10.12.2020. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH,
   u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao doktor medicine specijalista u
   Kantonalnoj bolnici u Zenici, koje radno mjesta je propisano u Pravilniku
   o radu (prečišćen tekst) broj … od 31.07.2018. godine i prilozima
   Pravilnika (Sistematizacija) i kojem je s obzirom na njegovu dužnost
   povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili
   propisa donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja službena ovlaštenja
   protivno interesima službe koja su propisana u članu 4. Zakona o
   liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik
   zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim
   nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac
   zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog
   propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja
   obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih,
   odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i
   rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa
   propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih
   uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja
   detaljnije opisana u članu 4. Ugovora o radu broj … od 29.08.2017.
   godine u kojem je između ostalog propisano da obavlja sve poslove iz
   djelatnosti svoje stručne kvalifikacije odnosno u okviru svog stručnog
   naziva određenog licencom izdatom od nadležne komore, da je odgovoran
   za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, da je odgovoran za ispravno i pravilno korištenje medicinske opreme koju koristi u svom
   radu, da je dužan preglede i pružanje liječničke djelatnosti, obavljati na
   način i pod uvjetima utvrđenim propisima o zdravstvenoj zaštiti i
   propisima o pravilima, obavezama i odgovornostima pacijenata, , a kako
   na to upućuje član 11 Pravilnika o radu broj … od 31.07.2018. godine
   koji propisuje da ugovor o radu sadrži radno mjesto na koje se radnik
   zapošljava i kratak opis poslova pa je koristeći se svojim ovlaštenjima, a
   nakon što je izvršio pregled pacijentice S. I. i nakon što je pacijentica
   izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na način da je,
   svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice Zenica za
   obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus odnosno prekid
   trudnoće iz nemedicinskih razloga kod S. I., a zatim sačinio Ginekološki
   specijalistički nalaz sa lažnom dijagnozom u kojem je navedeno ab
   intractu ml I/II metrorrhgia uz krvarenje (pobliže opisano u tački 4.), iako
   je znao da se abortus radi iz nemedicinskih razloga, a sve kako bi
   opravdao korištenje opreme i prostorija Kantonalne bolnice u Zenici, te
   kao troškove navedenog zahvata ne bi naplatila KB Zenica s obzirom da
   se u konkretnom slučaju radilo o prekidu trudnoće iz nemedicinskih
   indikacija koje u cijelosti plaća osiguranik, da bi potom obavio abortus –
   prekid trudnoće koji jeste evidentirao u službenim evidencijama
   Kantonalne bolnice Zenica, a zatim je navedeni abortus naplatio u iznosu
   od 340,00 KM direktno od pacijentice sve vrijeme svjestan da takvim
   postupanjem sebi pribavlja korist i istovremeno čini štetu Kantonalnoj
   bolnici u Zenici, što je i htio, čime je sebi pribavio korist u iznosu
   primljenog novca od 340,00 KM, te oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici
   za iznos od 246,60 KM, koliko se inače takav medicinski zahvat
   naplaćuje u KB Zenica,
  3. Dana 10.12.2020. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH,
   u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao doktor medicine specijalista u
   Kantonalnoj bolnici u Zenici, koje radno mjesto je propisano u Pravilniku
   o radu (prečišćen tekst) broj … od 31.07.2018. godine i prilozima
   Pravilnika (Sistematizacija), kojem je s obzirom na njegovu dužnost
   povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili
   propisa donesenih na osnovu zakona, te čija su ovlaštenja propisana u
   članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji
   propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i
   mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji
   između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene
   djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili
   nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili
   anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih
   sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima,
   izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su
   navedena ovlaštenja detaljnije opisana u članu 4. Ugovora o radu broj …
   od 29.08.2017. godine u kojem je između ostalog propisano, da je
   odgovoran za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, pa je
   kao ljekar specijalista u službenu ispravu – Ginekološki specijalistički
   nalaz na prijemu broja zahtjeva …, broj slučaja … od 10.12.2020. godine
   na ime O.I. sačinjen u Kantonalnoj bolnici u Zenici, unio neistinit podatak
   na način da je kao dijagnozu na prijemu naveo: ab intractu ml I/II
   metrorhagia, odnosno pobačaj u toku (abortus in tractu)-krvarenje i bolovi
   su jaki, a plod ili njegovi dijelovi već u kanalu maternice, iako je znao da
   pacijentica koju je pregledao nije imala navedene simptome, s obzirom da
   je sama pacijentica lično saopštila da više ne može čekati i da želi prekid
   trudnoće iz nemedicinskih razloga odnosno da prilikom pregleda nije
   rekla da ima ikakve simptome navedne u Nalazu, svjestan da je na taj
   način u službenu ispravu unio neistinite podatke, te istu potpisao i ovjerio
   pečatom, a što je i htio,
  4. Dana 28.12.2020. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji
   BiH, u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao doktor medicine
   specijalista u Kantonalnoj bolnici u Zenici, koje radno mjesta je
   propisano u Pravilniku o radu (prečišćen tekst) broj … od 31.07.2018.
   godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija), i kojem je s obzirom na
   njegovu dužnost povjeren određen krug poslova koji se odnose na
   primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja
   službena ovlaštenja protivno interesima službe, koja su propisana članu 4.
   Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da
   je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i
   stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni
   nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog
   propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih,
   odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i
   rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa
   propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih
   uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja
   detaljnije opisana u 4. Ugovora o radu broj … od 29.08.2017. godine u
   kojem je između ostalog propisano da obavlja sve poslove iz djelatnosti
   svoje stručne kvalifikacije odnosno u okviru svog stručnog naziva
   određenog licencom izdatom od nadležne komore, da je odgovoran za
   pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, da je odgovoran za
   ispravno i pravilno korištenje medicinske opreme koju koristi u svom
   radu, da je dužan preglede i pružanje liječničke djelatnosti, obavljati na
   način i pod uvjetima utvrđenim propisima o zdravstvenoj zaštiti i
   propisima o pravilima, obavezama i odgovornostima pacijenata, a kako na
   to upućuje član 11 Pravilnika o radu broj … od 31.07.2018. godine koji
   propisuje da ugovor o radu sadrži radno mjesto na koje se radnik
   zapošljava i kratak opis poslova, pa je koristeći se svojim ovlaštenjima, a
   nakon što je izvršio pregled pacijentice K. E. i nakon što je pacijentica
   izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na način da je,
   svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice Zenica za
   obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus odnosno prekid
   trudnoće iz nemedicinskih razloga kod K. E., a zatim sačinio Ginekološki
   specijalistički nalaz sa lažnom dijagnozom u kojem je navedeno missed
   ab hbd 8,4 (pobliže opisano u tački 6.), iako je znao da se abortus radi iz
   nemedicinskih razloga, a sve kako bi opravdao korištenje opreme i
   prostorija Kantonalne bolnice u Zenici, te kako troškove navedenog
   zahvata ne bi naplatila KB Zenica s obzirom da se u konkretnom slučaju
   radilo o prekidu trudnoće iz nemedicinskih indikacija koje u cijelosti
   plaća osiguranik, da bi potom obavio abortus – prekid trudnoće koji jeste
   evidentirao u službenim evidencijama Kantonalne bolnice Zenica, a zatim
   je navedeni abortus naplatio u iznosu od 350,00 KM direktno od
   pacijentice sve vrijeme svjestan da takvim postupanjem sebi pribavlja
   korist i istovremeno čini štetu Kantonalnoj bolnici u Zenici, što je i htio,
   čime je sebi pribavio korist u iznosu primljenog novca od 350,00 KM, te
   oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici za iznos od 246,60 KM, koliko se
   inače takav medicinski zahvat naplaćuje u KB Zenica,
  5. Dana 28.12.2020. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH,
   u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao doktor medicine specijalista u
   Kantonalnoj bolnici u Zenici, koje radno mjesta je propisano u Pravilniku
   o radu (prečišćen tekst) broj … od 31.07.2018. godine i prilozima
   Pravilnika (Sistematizacija), kojem je s obzirom na njegovu dužnost
   povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili
   propisa donesenih na osnovu zakona, te čija su ovlaštenja propisana u
   članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji
   propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim
   fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i
   mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji
   između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene
   djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili
   nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili
   anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih
   sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima,
   izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su
   navedena ovlaštenja detaljnije opisana u članu 4. Ugovora o radu broj …
   od 29.08.2017. godine u kojem je između ostalog propisano, da je
   odgovoran za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, pa je
   kao ljekar specijalista u službenu ispravu – Ginekološki specijalistički
   nalaz na prijemu broja zahtjeva ., broj slučaja … od 28.12.2020. godine na
   ime K. E., sačinjen u Kantonalnoj bolnici u Zenici, unio neistinit podatak
   na način da je kao dijagnozu na prijemu naveo: missed ab hbd 8,4,
   odnosno zadržani pobačaj (abortus retenus, missed abortion-mrtvi plod i
   mrtve hranidbene stanice(trfoblast ostaju još neko vrijeme u maternici),
   obično se ustanovi izostanak normalnog porasta maternice, plod je
   ultrazvučno bez srčane akcije, bez plodne vode ili se počeo razlagati, iako
   je znao da pacijentica koju je pregledao nije imala navedene simptome, s
   obzirom da je istoj prije operacije rekao da svima kaže da je plod zamro i
   da to ponovi svima ko je bude pitao, iako to nije istina svjestan da je na
   taj način u službenu ispravu unio neistinite podatke, te istu potpisao i
   ovjerio pečatom, a što je i htio, Čime je Jamal Bader pod tačkom 1, 2, 3. i 5. počinio produženo krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 9 59/14, 76/14, 46/16, 75/17) u vezi sa članom 55. KZ F BiH, pod tačkom 4. i 6. produženo krivično djelo „Krivotvorenje službene isprave“ iz člana 389. stav 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH.
   U skladu sa članom 114. i 115. KZ F BiH, predlažem da se oduzme imovinska korist
   pribavljana krivičnim djelom i to novac u iznosu od 295,40 KM, te da se oštećenom
   Kantonalnoj bolnici Zenica nadoknadi šteta u iznosu od 944,60 KM.
   d) U skladu sa članom 76. KZ F BiH, predlažem da se izrekne sigurnosna mjera
   zabrane obavljanja liječničke djelatnosti, i to ginekoloških poslova u trajanju od 2 (dvije) godine od dana pravosnažnosti presude.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 16.01.2023.godine, podiglo je optužnicu protiv Jamal Badera zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Stav 1. KZ F BiH I produženog krivičnog djela krivotvorenje službene isprave iz člana 389. Stav 1. KZ F BiH.

   Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 17.01.2023. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u  Zenici.

  U nastavku pročitajte kompletnu optužnicu.

  BOSNA I HERCEGOVINA
  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
  ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
  KANTONALNO TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO
  ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
  Z E N I C A
  Broj: T04 0 KTK 0044421 21
  Zenica, 16.01.2023. godine
  Opštinskom sudu u Zenici

  sudiji za prethodno saslušanje –
  Nakon provedene istrage, a na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka h), člana 241. stav 1., člana 242. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
  (Službene novine Federacije BiH, broj 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13, 59/14)
  p o d i ž e m O P T U Ž N I C U Protiv, Jamal Bader, zvani „Đemo“, 1963. godište, sa prebivalištem u Zenici, neosuđivan,
  Što je:

  1. Tačno neutvrđenog dana u period od 01.01.2016 do 31.12.2017. godine
   godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH, u smislu člana 2.
   stav 6. KZ F BiH i to kao Načelnik za ženske bolesti, perinatologiju i
   neonatalogiju, Šef odsjeka za hitne ginekološke intervencije i prijem u
   službi za ženske bolesti perinatologiju i neonatalogiju i kao doktor
   medicine specijalista u Kantonalnoj bolnici u Zenici, koja radna mjesta
   su propisana u Pravilniku o radu (prečišćen tekst) broj … od 26.03.2015.
   godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija), i u Pravilniku o radu broj
   … od 30.05.2017. godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija) i kojem
   je s obzirom na njegovu dužnost povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja službena ovlaštenja protivno interesima službe koja su propisana u članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana istog zakona koji između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja detaljnije opisana u članu 2. Ugovora o radu broj … od 07.09.2015. godine u kojem je između ostalog propisano da organizuje i objedinjava cjelokupan rad u službi, rukovodi radom službe i odgovoran je za njen rad, brine se o pravilnom i racionalnom korištenju stalnih sredstava i druge opreme kojima je služba zadužena, u članu 2. Ugovora o radu broj … od 28.03.2017. godine u kojem je između ostalog propisano da, organizuje i objedinjava rad u odsjeku, rukovodi radom odsjeka i odgovara za stručno, kvalitetno i blagovremeno izvršenje poslova odsjeka, brine se o pravilnom i racionalnom korištenju stalnih sredstava kojima je odsjek zadužen, vrši obradu bolesnika, poslove oko pregleda laboratorijsko – dijagnostičkih i specifičnih dijagnostičkih postupaka u cilju postavljanja dijagnoze, te liječenja bolesnika o čemu vodi urednu medicinsku dokumentaciju, u članu 4. Ugovora o radu broj … od 29.08.2017. godine u kojem je između ostalog propisano da obavlja sve poslove iz djelatnosti svoje stručne kvalifikacije odnosno u okviru svog stručnog naziva određenog licencom izdatom od nadležne komore, da je odgovoran za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, da je odgovoran za ispravno i pravilno korištenje medicinske opreme koju koristi u svom radu, da je dužan preglede i pružanje liječničke djelatnosti, obavljati na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o pravilima, obavezama i odgovornostima pacijenata, a kako na to upućuje član 11 Pravilnika o radu broj … od 30.05.2017. godine koji propisuje da ugovor o radu sadrži radno mjesto na koje se radnik zapošljava i kratak opis poslova, pa je koristeći se svojim ovlaštenjima, a nakon što je izvršio pregled pacijentice P. A. i nakon što je pacijentica izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na način da je, svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice Zenica za obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus odnosno prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga kod P. A. koji nije evidentirao u službenim evidencijama Kantonalne bolnice Zenica, niti je P. A. evidentirao kao pacijenticu, da bi potom navedeni abortus naplatio u iznosu od 200,00 KM direktno od pacijentice, sve vrijeme svjestan da takvim postupanjem sebi pribavlja korist i istovremeno čini štetu KB Zenica, što je i htio, čime je sebi pribavio korist u iznosu primljenog novca od 200,00 KM, te oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici za iznos od 204,80 KM, koliko se inače takav medicinski zahvat naplaćuje u KB Zenica.
  1. Tačno neutvrđenog dana krajem 2016. godine u Zenici, kao odgovorna
   osoba u Federaciji BiH, u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao
   Načelnik za ženske bolesti, perinatologiju i neonatalogiju u Kantonalnoj
   bolnici u Zenici, koja radna mjesta su propisana u Pravilniku o radu
   (prečišćen tekst) broj … od 26.03.2015. godine i prilozima Pravilnika
   (Sistematizacija), kojem je s obzirom na njegovu dužnost povjeren
   određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa
   donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja službena ovlaštenja protivno
   interesima službe koja su propisana u članu 4. Zakona o liječništvu
   (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik
   zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim
   nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac
   zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog
   propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja
   obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih,
   odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i
   rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa
   propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih
   uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja
   detaljnije opisana u članu 2. Ugovora o radu broj … od 07.09.2015.
   godine u kojem je između ostalog propisano da organizuje i objedinjava
   cjelokupan rad u službi, rukovodi radom službe i odgovoran je za njen
   rad, brine se o pravilnom i racionalnom korištenju stalnih sredstava i
   druge opreme kojima je služba zadužena, pa je koristeći se svojim ovlaštenjima, a nakon što je izvršio pregled pacijentice P. S. B. i nakon
   što je pacijentica izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na
   način da je, svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice
   Zenica za obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus
   odnosno prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga kod P.S. B. koji nije
   evidentirao u službenim evidencijama Kantonalne bolnice Zenica, niti je
   P. S. B. evidentirao kao pacijenticu, da bi potom navedeni abortus
   naplatio u iznosu od 350,00 KM direktno od pacijentice, sve vrijeme
   svjestan da takvim postupanjem sebi pribavlja korist i istovremeno čini
   štetu KB Zenica, što je i htio, čime je sebi pribavio korist u iznosu
   primljenog novca od 350,00 KM, te oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici
   za iznos od 246,60 KM, koliko se inače takav medicinski zahvat
   naplaćuje u KB Zenica,
  2. Dana 10.12.2020. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH,
   u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao doktor medicine specijalista u
   Kantonalnoj bolnici u Zenici, koje radno mjesta je propisano u Pravilniku
   o radu (prečišćen tekst) broj … od 31.07.2018. godine i prilozima
   Pravilnika (Sistematizacija) i kojem je s obzirom na njegovu dužnost
   povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili
   propisa donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja službena ovlaštenja
   protivno interesima službe koja su propisana u članu 4. Zakona o
   liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da je liječnik
   zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim
   nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni nosilac
   zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog
   propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja
   obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih,
   odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i
   rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa
   propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih
   uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja
   detaljnije opisana u članu 4. Ugovora o radu broj … od 29.08.2017.
   godine u kojem je između ostalog propisano da obavlja sve poslove iz
   djelatnosti svoje stručne kvalifikacije odnosno u okviru svog stručnog
   naziva određenog licencom izdatom od nadležne komore, da je odgovoran
   za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, da je odgovoran za ispravno i pravilno korištenje medicinske opreme koju koristi u svom
   radu, da je dužan preglede i pružanje liječničke djelatnosti, obavljati na
   način i pod uvjetima utvrđenim propisima o zdravstvenoj zaštiti i
   propisima o pravilima, obavezama i odgovornostima pacijenata, , a kako
   na to upućuje član 11 Pravilnika o radu broj … od 31.07.2018. godine
   koji propisuje da ugovor o radu sadrži radno mjesto na koje se radnik
   zapošljava i kratak opis poslova pa je koristeći se svojim ovlaštenjima, a
   nakon što je izvršio pregled pacijentice S. I. i nakon što je pacijentica
   izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na način da je,
   svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice Zenica za
   obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus odnosno prekid
   trudnoće iz nemedicinskih razloga kod S. I., a zatim sačinio Ginekološki
   specijalistički nalaz sa lažnom dijagnozom u kojem je navedeno ab
   intractu ml I/II metrorrhgia uz krvarenje (pobliže opisano u tački 4.), iako
   je znao da se abortus radi iz nemedicinskih razloga, a sve kako bi
   opravdao korištenje opreme i prostorija Kantonalne bolnice u Zenici, te
   kao troškove navedenog zahvata ne bi naplatila KB Zenica s obzirom da
   se u konkretnom slučaju radilo o prekidu trudnoće iz nemedicinskih
   indikacija koje u cijelosti plaća osiguranik, da bi potom obavio abortus –
   prekid trudnoće koji jeste evidentirao u službenim evidencijama
   Kantonalne bolnice Zenica, a zatim je navedeni abortus naplatio u iznosu
   od 340,00 KM direktno od pacijentice sve vrijeme svjestan da takvim
   postupanjem sebi pribavlja korist i istovremeno čini štetu Kantonalnoj
   bolnici u Zenici, što je i htio, čime je sebi pribavio korist u iznosu
   primljenog novca od 340,00 KM, te oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici
   za iznos od 246,60 KM, koliko se inače takav medicinski zahvat
   naplaćuje u KB Zenica,
  3. Dana 10.12.2020. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH,
   u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao doktor medicine specijalista u
   Kantonalnoj bolnici u Zenici, koje radno mjesto je propisano u Pravilniku
   o radu (prečišćen tekst) broj … od 31.07.2018. godine i prilozima
   Pravilnika (Sistematizacija), kojem je s obzirom na njegovu dužnost
   povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili
   propisa donesenih na osnovu zakona, te čija su ovlaštenja propisana u
   članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji
   propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i
   mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji
   između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene
   djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili
   nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili
   anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih
   sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima,
   izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su
   navedena ovlaštenja detaljnije opisana u članu 4. Ugovora o radu broj …
   od 29.08.2017. godine u kojem je između ostalog propisano, da je
   odgovoran za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, pa je
   kao ljekar specijalista u službenu ispravu – Ginekološki specijalistički
   nalaz na prijemu broja zahtjeva …, broj slučaja … od 10.12.2020. godine
   na ime O.I. sačinjen u Kantonalnoj bolnici u Zenici, unio neistinit podatak
   na način da je kao dijagnozu na prijemu naveo: ab intractu ml I/II
   metrorhagia, odnosno pobačaj u toku (abortus in tractu)-krvarenje i bolovi
   su jaki, a plod ili njegovi dijelovi već u kanalu maternice, iako je znao da
   pacijentica koju je pregledao nije imala navedene simptome, s obzirom da
   je sama pacijentica lično saopštila da više ne može čekati i da želi prekid
   trudnoće iz nemedicinskih razloga odnosno da prilikom pregleda nije
   rekla da ima ikakve simptome navedne u Nalazu, svjestan da je na taj
   način u službenu ispravu unio neistinite podatke, te istu potpisao i ovjerio
   pečatom, a što je i htio,
  4. Dana 28.12.2020. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji
   BiH, u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao doktor medicine
   specijalista u Kantonalnoj bolnici u Zenici, koje radno mjesta je
   propisano u Pravilniku o radu (prečišćen tekst) broj … od 31.07.2018.
   godine i prilozima Pravilnika (Sistematizacija), i kojem je s obzirom na
   njegovu dužnost povjeren određen krug poslova koji se odnose na
   primjenu zakona ili propisa donesenih na osnovu zakona, iskoristio svoja
   službena ovlaštenja protivno interesima službe, koja su propisana članu 4.
   Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji propisuje da
   je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim fakultetom i
   stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i mjerodavni
   nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji između ostalog
   propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih,
   odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija, liječenje i
   rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava u skladu sa
   propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima, izdavanje liječničkih
   uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su navedena ovlaštenja
   detaljnije opisana u 4. Ugovora o radu broj … od 29.08.2017. godine u
   kojem je između ostalog propisano da obavlja sve poslove iz djelatnosti
   svoje stručne kvalifikacije odnosno u okviru svog stručnog naziva
   određenog licencom izdatom od nadležne komore, da je odgovoran za
   pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, da je odgovoran za
   ispravno i pravilno korištenje medicinske opreme koju koristi u svom
   radu, da je dužan preglede i pružanje liječničke djelatnosti, obavljati na
   način i pod uvjetima utvrđenim propisima o zdravstvenoj zaštiti i
   propisima o pravilima, obavezama i odgovornostima pacijenata, a kako na
   to upućuje član 11 Pravilnika o radu broj … od 31.07.2018. godine koji
   propisuje da ugovor o radu sadrži radno mjesto na koje se radnik
   zapošljava i kratak opis poslova, pa je koristeći se svojim ovlaštenjima, a
   nakon što je izvršio pregled pacijentice K. E. i nakon što je pacijentica
   izrazila želju za prekidom trudnoće, isto i uradio i to na način da je,
   svjestan da koristi prostorije i uređaje Kantonalne bolnice Zenica za
   obavljanje ljekarskog pregleda i abortusa, izvršio abortus odnosno prekid
   trudnoće iz nemedicinskih razloga kod K. E., a zatim sačinio Ginekološki
   specijalistički nalaz sa lažnom dijagnozom u kojem je navedeno missed
   ab hbd 8,4 (pobliže opisano u tački 6.), iako je znao da se abortus radi iz
   nemedicinskih razloga, a sve kako bi opravdao korištenje opreme i
   prostorija Kantonalne bolnice u Zenici, te kako troškove navedenog
   zahvata ne bi naplatila KB Zenica s obzirom da se u konkretnom slučaju
   radilo o prekidu trudnoće iz nemedicinskih indikacija koje u cijelosti
   plaća osiguranik, da bi potom obavio abortus – prekid trudnoće koji jeste
   evidentirao u službenim evidencijama Kantonalne bolnice Zenica, a zatim
   je navedeni abortus naplatio u iznosu od 350,00 KM direktno od
   pacijentice sve vrijeme svjestan da takvim postupanjem sebi pribavlja
   korist i istovremeno čini štetu Kantonalnoj bolnici u Zenici, što je i htio,
   čime je sebi pribavio korist u iznosu primljenog novca od 350,00 KM, te
   oštetio Kantonalnu bolnicu u Zenici za iznos od 246,60 KM, koliko se
   inače takav medicinski zahvat naplaćuje u KB Zenica,
  5. Dana 28.12.2020. godine u Zenici, kao odgovorna osoba u Federaciji BiH,
   u smislu člana 2. stav 6. KZ F BiH i to kao doktor medicine specijalista u
   Kantonalnoj bolnici u Zenici, koje radno mjesta je propisano u Pravilniku
   o radu (prečišćen tekst) broj … od 31.07.2018. godine i prilozima
   Pravilnika (Sistematizacija), kojem je s obzirom na njegovu dužnost
   povjeren određen krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili
   propisa donesenih na osnovu zakona, te čija su ovlaštenja propisana u
   članu 4. Zakona o liječništvu (Službene novine FBiH broj 56/13) koji
   propisuje da je liječnik zdravstveni radnik sa završenim medicinskim
   fakultetom i stečenim nazivom doktor medicine, da je liječnik osnovni i
   mjerodavni nosilac zdravstvene djelatnosti i člana 5 istog zakona koji
   između ostalog propisuje da je liječnička djelatnost dio zdravstvene
   djelatnosti koja obuhvata pregled kojim se utvrđuje postojanje ili
   nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili
   anomalija, liječenje i rehabilitaciju, propisivanje lijekova i medicinskih
   sredstava u skladu sa propisima o lijekovima i medicinskim sredstvima,
   izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja, te su
   navedena ovlaštenja detaljnije opisana u članu 4. Ugovora o radu broj …
   od 29.08.2017. godine u kojem je između ostalog propisano, da je
   odgovoran za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, pa je
   kao ljekar specijalista u službenu ispravu – Ginekološki specijalistički
   nalaz na prijemu broja zahtjeva ., broj slučaja … od 28.12.2020. godine na
   ime K. E., sačinjen u Kantonalnoj bolnici u Zenici, unio neistinit podatak
   na način da je kao dijagnozu na prijemu naveo: missed ab hbd 8,4,
   odnosno zadržani pobačaj (abortus retenus, missed abortion-mrtvi plod i
   mrtve hranidbene stanice(trfoblast ostaju još neko vrijeme u maternici),
   obično se ustanovi izostanak normalnog porasta maternice, plod je
   ultrazvučno bez srčane akcije, bez plodne vode ili se počeo razlagati, iako
   je znao da pacijentica koju je pregledao nije imala navedene simptome, s
   obzirom da je istoj prije operacije rekao da svima kaže da je plod zamro i
   da to ponovi svima ko je bude pitao, iako to nije istina svjestan da je na
   taj način u službenu ispravu unio neistinite podatke, te istu potpisao i
   ovjerio pečatom, a što je i htio, Čime je Jamal Bader pod tačkom 1, 2, 3. i 5. počinio produženo krivično djelo „Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“ 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 9 59/14, 76/14, 46/16, 75/17) u vezi sa članom 55. KZ F BiH, pod tačkom 4. i 6. produženo krivično djelo „Krivotvorenje službene isprave“ iz člana 389. stav 1. KZ F BiH, a sve u vezi sa članom 54. KZ F BiH.
   U skladu sa članom 114. i 115. KZ F BiH, predlažem da se oduzme imovinska korist
   pribavljana krivičnim djelom i to novac u iznosu od 295,40 KM, te da se oštećenom
   Kantonalnoj bolnici Zenica nadoknadi šteta u iznosu od 944,60 KM.
   d) U skladu sa članom 76. KZ F BiH, predlažem da se izrekne sigurnosna mjera
   zabrane obavljanja liječničke djelatnosti, i to ginekoloških poslova u trajanju od 2 (dvije) godine od dana pravosnažnosti presude.

  Posljednje objavljeno