Osiguranje sredstava za tri nove dionice na Koridoru Vc

Objavljeno prije 10 mjeseci
Foto: Ilustracija

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu (projekt Koridor Vc u Federaciji Bosne i Hercegovine – dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 180 miliona eura.

Sredstva će biti utrošena za izgradnju tri nove dionice na Koridoru Vc, i to autoceste dužine oko 5,1 km između Poprikuše i Nemile, tunela Ivan, dužine oko dva km kao autoceste po međunarodnim standardima sa četiri kolovozne trake te autoceste dužine oko 8,7 km između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući četiri godine grejs perioda, sa alokacijom na Federaciju BiH (Javno preduzeće “Autoceste Federacije BiH”).