27.3 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Posljednje objavljeno

  Podignuta optužnica protiv načelnika Maglaja i predsjednika SDP-a ZDK

  Podignuta optužnica protiv načelnika Maglaja i predsjednika SDP-a ZDK

  Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv Mahmutagić Mirsada, načelnika Maglaja i predsjednika SDP-a ZDK, zbog produženog krivičnog djela nesavjestan rad u službi.

  U nastavku pročitajte ovu optužnicu.

  “U vremenskom periodu počev od 01.01.2017. godine do 31.03.2022. godine, u Maglaju, u svojstvu službene osobe u Federaciji, kao načelnik općine Maglaj, izabran na lokalnim izborima 2016. i 2020. godine, u kojem svojstvu je prema odredbama člana 15. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i prema odredbama člana 42. stav 1. tačka 3. i 4. Statuta Općine Maglaj, između ostalog, bio ovlašten da izrađuje nacrt i prijedlog budžeta i prijedloge drugih odluka i da iste podnosi Općinskom vijeću radi usvajanja, svjesno povredom odredbe člana 42. stav 3. Statuta Općine Maglaj, kojim je propisano da načelnik odgovora za ustavnost i zakonitost akata koje predlaže Vijeću, te odredbe člana 1. stav 1, 2. i 3. i člana 2. stav 1, 2. i 3.

  Odluke o visini naknade za rad članovima izborne komisije osnovne izborne jedince u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), prema kojim je propisano da isti članovi imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad i da se ista, ukoliko je to povoljnije za članove, isplaćuje u utvrđenim iznosima prema broju upisanih birača za određenu osnovnu izbornu jedinicu, pa je konkretno za Općinu Maglaj, kao osnovne izborne jedinice u kojoj je u izvodu iz Centralnog biračkog spiska upisano do 50.000 birača ta naknada propisana u visini od 210,00 KM mjesečno, a u visini od 700,00 KM mjesečno kao naknada u izbornom periodu, te i suprotno odredbama člana 1.2a stav 3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 3. Odluke o visini naknade za rad članovima izborne komisije osnovne izborne jedince u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), kojim je propisano da se sredstva za navedene naknade obezbjeđuju u budžetu osnovne izborne jedinice, očito nesavjesno postupio u vršenju svoje dužnosti na način da je za pojedinačne godine predlagao odluke o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Maglaj u manjim mjesečnim iznosima o navedenih propisanih iznosa i to u visini od 70,00 KM mjesečno kao stalnu naknadu i u visini od 200,00 KM mjesečno za izborni period, pozivajući se u preambulama ovih odluka na nevažeće odredbe ranije Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 37/10, 53/10 i 38/14) koja je stupanjem na snagu nove navedene Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16) prestala da važi, te takve pojedinačne svoje odluke dostavljao Općinskom vijeće na usvajanje, a počev od 2019. godine nastavio predlagati iste takve odluke i pored donesenih sudskih odluka u kojima je ukazano da se prilikom utvrđivanja visine naknade istim članovima imaju primjenjivati prethodno navedene odredbe članova Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), što je i htio, svjesno pristajući da takvim svojim postupanjem i vršenjem dužnosti suprotno propisanom načinu bude povrijeđeno pravo članova Općinske izborne komisije Maglaj na pravičnu naknadu za rad u punom iznosu i time se istim nanese imovinska šteta, koja se ogleda u razlikama isplaćenih i pripadajućih visina naknade za rad, za koji iznos je oštetio članove Općinske izborne komisije.

  REKAPITULACIJA
  Članovi izborne komisijeiznos razlike
  1E. M.2.100,00
  2D.A.2.100,00
  3T. T. H.2.100,00
  4A. B.11,200,00
  5T.Z.5.060,00
  6M. N.11,200,00
  7A. Š.P.3.078,13
  8J. M.l.190,00
  U K U P N O38.028,13
  E. M.
  RbPeriodIznos naknadeRazlika
  Odluka OV MaglajOdluka CIK-a
  1 12345 (4-3)
  I 17.70,00210,00140,00
  2II 17.70,00210,00140,00
  3III 17.70,00210,00140,00
  4 5 6IV 17.70,00210,00140,00
  V 17.70,00210,00140,00
  VI 17.70,00210,00140,00
  7VII 17.70,00210,00140,00
  8VIII 17.70,00210,00140,00
  9IX 17.70,00210,00140,00
  101 1X 17.70,00210,00140,00
  XI 17.70,00210,00140,00
  1 2XII 17.70,00210,00140,00
  13I 18.70,00210,00140,00
  II 18.70,00210,00140,00
  1 5III 18.70,00210,00140,00
  UKUPNO1.050,003.150,002.100,00
  D. A.
  RbPeriodIznos naknadeRazlika
  Odluka OV MaglajOdluka CIK-a
  12345 (4-3)
  1I 17.70,00210,00140,00
  2II 17.70,00210,00140,00
  3III 17.70,00210,00140,00
  4IV 17.70,00210,00140,00
  5V 17.70,00210,00140,00
  6
  VI 17.70,00210,00140,00
  7VII 1770,00210,00140,00
  8VIII17.70,00210,00140,00
  9IX 17.70,00210,001 40,00
  10X 17.70,00210,00140,00
  11XI 17.70,00210,00140,00
  12XII 17.70,00210,00140,00
  13141516I 18.70,00210,00140,00
  II 18.70,00210,00140,00
  III 18.IV 18.70,00210,00140,00
  UKUPNO1.050,003.150,002.100,00
  T. T. H.
  RbPeriodIznos naknadeRazlika
  Odluka OV MaglajOdluka CIK-a
  12345 (4-3)
  1I 17.70,00210,00140,00
  2II 17.III 17.70,00210,00140,00
  370,00210,00140,00
  4IV 17.70,00210,00140,00
  5V 17.70,00210,00140,00
  6VI 17.70,00210,00140,00
  7VII 17.70,00210,00140,00
  8VIII 1770,00210,00140,00
  9IX 17.70,00210,00140,00
  10X 17.70,00210,00140,00
  1112XI 17.XII 17.70,00210,00140,00
  70,00210,00140,00
  13 14I 18.70,00210,00140,00
  II 18.70,00210,00140,00
  15III 18.70,00210,00140,00
  UKUPNO1.050,003.150,002.100,00

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv Mahmutagić Mirsada, načelnika Maglaja i predsjednika SDP-a ZDK, zbog produženog krivičnog djela nesavjestan rad u službi.

  U nastavku pročitajte ovu optužnicu.

  “U vremenskom periodu počev od 01.01.2017. godine do 31.03.2022. godine, u Maglaju, u svojstvu službene osobe u Federaciji, kao načelnik općine Maglaj, izabran na lokalnim izborima 2016. i 2020. godine, u kojem svojstvu je prema odredbama člana 15. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i prema odredbama člana 42. stav 1. tačka 3. i 4. Statuta Općine Maglaj, između ostalog, bio ovlašten da izrađuje nacrt i prijedlog budžeta i prijedloge drugih odluka i da iste podnosi Općinskom vijeću radi usvajanja, svjesno povredom odredbe člana 42. stav 3. Statuta Općine Maglaj, kojim je propisano da načelnik odgovora za ustavnost i zakonitost akata koje predlaže Vijeću, te odredbe člana 1. stav 1, 2. i 3. i člana 2. stav 1, 2. i 3.

  Odluke o visini naknade za rad članovima izborne komisije osnovne izborne jedince u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), prema kojim je propisano da isti članovi imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad i da se ista, ukoliko je to povoljnije za članove, isplaćuje u utvrđenim iznosima prema broju upisanih birača za određenu osnovnu izbornu jedinicu, pa je konkretno za Općinu Maglaj, kao osnovne izborne jedinice u kojoj je u izvodu iz Centralnog biračkog spiska upisano do 50.000 birača ta naknada propisana u visini od 210,00 KM mjesečno, a u visini od 700,00 KM mjesečno kao naknada u izbornom periodu, te i suprotno odredbama člana 1.2a stav 3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 3. Odluke o visini naknade za rad članovima izborne komisije osnovne izborne jedince u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), kojim je propisano da se sredstva za navedene naknade obezbjeđuju u budžetu osnovne izborne jedinice, očito nesavjesno postupio u vršenju svoje dužnosti na način da je za pojedinačne godine predlagao odluke o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Maglaj u manjim mjesečnim iznosima o navedenih propisanih iznosa i to u visini od 70,00 KM mjesečno kao stalnu naknadu i u visini od 200,00 KM mjesečno za izborni period, pozivajući se u preambulama ovih odluka na nevažeće odredbe ranije Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 37/10, 53/10 i 38/14) koja je stupanjem na snagu nove navedene Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16) prestala da važi, te takve pojedinačne svoje odluke dostavljao Općinskom vijeće na usvajanje, a počev od 2019. godine nastavio predlagati iste takve odluke i pored donesenih sudskih odluka u kojima je ukazano da se prilikom utvrđivanja visine naknade istim članovima imaju primjenjivati prethodno navedene odredbe članova Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), što je i htio, svjesno pristajući da takvim svojim postupanjem i vršenjem dužnosti suprotno propisanom načinu bude povrijeđeno pravo članova Općinske izborne komisije Maglaj na pravičnu naknadu za rad u punom iznosu i time se istim nanese imovinska šteta, koja se ogleda u razlikama isplaćenih i pripadajućih visina naknade za rad, za koji iznos je oštetio članove Općinske izborne komisije.

  REKAPITULACIJA
  Članovi izborne komisijeiznos razlike
  1E. M.2.100,00
  2D.A.2.100,00
  3T. T. H.2.100,00
  4A. B.11,200,00
  5T.Z.5.060,00
  6M. N.11,200,00
  7A. Š.P.3.078,13
  8J. M.l.190,00
  U K U P N O38.028,13
  E. M.
  RbPeriodIznos naknadeRazlika
  Odluka OV MaglajOdluka CIK-a
  1 12345 (4-3)
  I 17.70,00210,00140,00
  2II 17.70,00210,00140,00
  3III 17.70,00210,00140,00
  4 5 6IV 17.70,00210,00140,00
  V 17.70,00210,00140,00
  VI 17.70,00210,00140,00
  7VII 17.70,00210,00140,00
  8VIII 17.70,00210,00140,00
  9IX 17.70,00210,00140,00
  101 1X 17.70,00210,00140,00
  XI 17.70,00210,00140,00
  1 2XII 17.70,00210,00140,00
  13I 18.70,00210,00140,00
  II 18.70,00210,00140,00
  1 5III 18.70,00210,00140,00
  UKUPNO1.050,003.150,002.100,00
  D. A.
  RbPeriodIznos naknadeRazlika
  Odluka OV MaglajOdluka CIK-a
  12345 (4-3)
  1I 17.70,00210,00140,00
  2II 17.70,00210,00140,00
  3III 17.70,00210,00140,00
  4IV 17.70,00210,00140,00
  5V 17.70,00210,00140,00
  6
  VI 17.70,00210,00140,00
  7VII 1770,00210,00140,00
  8VIII17.70,00210,00140,00
  9IX 17.70,00210,001 40,00
  10X 17.70,00210,00140,00
  11XI 17.70,00210,00140,00
  12XII 17.70,00210,00140,00
  13141516I 18.70,00210,00140,00
  II 18.70,00210,00140,00
  III 18.IV 18.70,00210,00140,00
  UKUPNO1.050,003.150,002.100,00
  T. T. H.
  RbPeriodIznos naknadeRazlika
  Odluka OV MaglajOdluka CIK-a
  12345 (4-3)
  1I 17.70,00210,00140,00
  2II 17.III 17.70,00210,00140,00
  370,00210,00140,00
  4IV 17.70,00210,00140,00
  5V 17.70,00210,00140,00
  6VI 17.70,00210,00140,00
  7VII 17.70,00210,00140,00
  8VIII 1770,00210,00140,00
  9IX 17.70,00210,00140,00
  10X 17.70,00210,00140,00
  1112XI 17.XII 17.70,00210,00140,00
  70,00210,00140,00
  13 14I 18.70,00210,00140,00
  II 18.70,00210,00140,00
  15III 18.70,00210,00140,00
  UKUPNO1.050,003.150,002.100,00
  Zenica
  light rain
  27.3 ° C
  27.3 °
  27.3 °
  49 %
  1.3kmh
  100 %
  sub
  27 °
  ned
  15 °
  pon
  15 °
  uto
  23 °
  sri
  24 °