26.5 C
Zenica
More

  Ukupno podjela

  Zenica
  clear sky
  26.5 ° C
  26.5 °
  26.5 °
  30 %
  3.6kmh
  10 %
  čet
  26 °
  pet
  28 °
  sub
  25 °
  ned
  27 °
  pon
  31 °

  Usvojene Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH 2023-2025

  Usvojene Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH 2023-2025

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period od 2023. do 2025. godine.

  Ovim dokumentom definiraju se ciljevi ekonomske i fiskalne politike, kretanje ekonomskog rasta FBiH i njenih glavnih makroekonomskih pokazatelja, kao i planovi prihoda proračuna i zaduženja FBiH za tekuću i sljedeće tri godine.
  Smjernice trebaju poslužiti kao plan djelovanja koji će federalna i kantonalna ministarstava i institucije, te jedinice lokalne samouprave, uputiti na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju definiranih strateğkih ciljeva.

  Prema zvaničnim podacima, realan rast BDP-a od 7,9 posto zabilježen je u prošloj godini. Prema procjena za 2022. godinu ras će iznositi 2,5 posto, dok su projekcije za naredne tri godine 3,2 posto, potom 3,1 posto i 3,6 posto u 2025. godini.
  Za 2022. godinu se u FBiH predviđa rast naplate prihoda od 7,4 posto u odnosu na prošlu. Uzimajući u obzir nepredvidivost događanja u budućnosti, kako na nivou globalne, tako i domaće ekonomije, srednjoročne projekcije prihoda za period 2023-2025. su prilično oprezne i konzervativne i predviđaju prosječni godišnji rast od 3,6 posto.

  Jačanje upravljanja dugom je jedna od ključnih reformskih mjera Vlade Federacije BiH, koja obuhvata mjere unaprjeđenja upravljanja, povećanja transparentnosti, fiskalne odgovornosti i predvidivosti zaduživanja, a sve s ciljem smanjenja javnog duga u odnosu na bruto društveni proizvod.

  S ciljem zaštite postojećih ulaganja i privrednih aktivnosti, te ublažavanja i smanjenja uticaj inflacije u narednom srednjoročnom periodu, mjere fiskalne politike će biti usmjerene na zaštitu radnih mjesta, povećanje produktivnosti poslovnih subjekata, smanjenje ili ukidanje naknada i taksi koje opterećavaju privredu, poticanje istraživanja i razvoja i podršku prihodima domaćinstava.
  Politika rashoda i u narednom razdoblju će biti usmjerena na suzbijanje sive ekonomije, smanjenja troškova javne uprave, odnosno uštede javnih rashoda, čime će biti stvoren fiskalni prostor za rast ulaganja iz domaćih izvora. Posebnu pažnju treba posvetiti mjerama za zaustavljanje odliva mlade i obrazovane radne snage.

  Rudnicima za uvezivanje staža za 194 radnika 7.3 miliona KM

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluku kojom rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, te rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Breza d.o.o. Breza i Zenica d.o.o. Zenica, odobrava ukupno 7.316.201,23 KM, za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za 194 radnika.

  Od ovog iznosa, 3.852.411,84 KM biće izdvojeno za uvezivanje radnog staža za 114 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, te 3.463.789,39 KM za 80 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje.

  Rudniku uglja Kreka odobreno je 1.574.630,48 KM za uvezivanje radnog staža za 66 radnika, te rudnicima mrkog uglja Kakanj 713.280,58 KM za 20 radnika, Breza 717.496,99 KM za 15 radnika i Zenica 847.003,79 KM za 13 radnika.
  Također, zeničkom rudniku mrkog uglja je za uvezivanje radnog staža po sudskim presudama radnicima koji nisu stekli uslove za penzionisanje, odobreno i 3.074.104,49 KM za 64 radnika. Po istoj osnovi brezanskom rudniku mrkog uglja odobreno je 389.684,90 KM za 16 radnika.

  Sredstva će biti ispalaćena iz sredstava zavisnih društava – rudnika uglja u Koncernu JP Eelektroprivreda BiH, a osigurana su Odlukom o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo od 25.5.2021. godine.

  Za realizaciju ove odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva – rudnici uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH.

  Uredba o informacionom sistemu zaštite okoliša u FBiH

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela Uredbu o informacionom sistemu zaštite okoliša u FBiH.

  Ova uredba reguliše uspostavljanje sistema prikupljanja podataka i informacija o okolišu, nadležnost i način uspostavljanja informacionog sistema zaštite okoliša FBiH, razvoj i vođenje informacionog sistema, vrste podataka, te način i rokove prikupljanja i dostavljanja podataka, kao i informisanje javnosti.

  U skladu sa Zakonoma o zaštiti okoliša, ovaj sistem se organizuje kao jedinstveni informacioni sistem zaštite okoliša u FBiH. U skladu sa Zakonom, Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša uspostavlja i organizuje funkcionisanje Informacionog sistema u FBiH.

  Informacioni sistem se organizuje kao jedinstven i zasniva sa na medusobno informaciono povezanim elektronskim bazama podataka, te se vodi kao web bazirana platforma s kreiranim internet portalom. On omogućava prikupljanje i pružanje podataka i informacija koji su obradeni i analizirani u skladu sa međunarodnom i evropskom metodologijom, te razmjenu podataka o okolišu s postojećim sličnim sistemima na nivou Evropske unije i država članica.

  Informacioni sistem, između ostalog, obuhvata sve podatke i informacije koje su utvrđene Zakonom, a odnose se na tlo, vodu, zrak, biosferu, izgrađeni okoliš, opasne supstance i tehnologije, otpad, buku i radijacijske i svjetlosne uticaje.
  Program njegove uspostave i vođenja i Federalna lista indikatora bit će doneseni u roku od godine od stupanja na snagu ove uredbe. Do tada će subjekti izvještavanja dostavljati obrađene podatke za potrebe praćenja stanja okoliša, bez naknade u skladu sa zahtjevom Fonda.

  Izmjena uredbe o staroj deviznoj štednji

  Vlada FBiH je danas donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH.
  Izmjenom je utvrđeno da period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1.7.2022. i traje do 30.9.2022. godine, a Finansijsko-informatička agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.10.2022.

  Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo finansija, ovo je urađeno jer je izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH produžen rok za završetak postupka verifikacije do 31.12.2022. godine. Izmijenjena Uredba omogućava starim deviznim štedišama da u redovnom postupku verificiraju svoja potraživanja, čime se izbjegavaju sudski troškovi po osnovi dokazivanja visine potraživanja.

  Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH za period od 2023. do 2025. godine.

  Ovim dokumentom definiraju se ciljevi ekonomske i fiskalne politike, kretanje ekonomskog rasta FBiH i njenih glavnih makroekonomskih pokazatelja, kao i planovi prihoda proračuna i zaduženja FBiH za tekuću i sljedeće tri godine.
  Smjernice trebaju poslužiti kao plan djelovanja koji će federalna i kantonalna ministarstava i institucije, te jedinice lokalne samouprave, uputiti na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju definiranih strateğkih ciljeva.

  Prema zvaničnim podacima, realan rast BDP-a od 7,9 posto zabilježen je u prošloj godini. Prema procjena za 2022. godinu ras će iznositi 2,5 posto, dok su projekcije za naredne tri godine 3,2 posto, potom 3,1 posto i 3,6 posto u 2025. godini.
  Za 2022. godinu se u FBiH predviđa rast naplate prihoda od 7,4 posto u odnosu na prošlu. Uzimajući u obzir nepredvidivost događanja u budućnosti, kako na nivou globalne, tako i domaće ekonomije, srednjoročne projekcije prihoda za period 2023-2025. su prilično oprezne i konzervativne i predviđaju prosječni godišnji rast od 3,6 posto.

  Jačanje upravljanja dugom je jedna od ključnih reformskih mjera Vlade Federacije BiH, koja obuhvata mjere unaprjeđenja upravljanja, povećanja transparentnosti, fiskalne odgovornosti i predvidivosti zaduživanja, a sve s ciljem smanjenja javnog duga u odnosu na bruto društveni proizvod.

  S ciljem zaštite postojećih ulaganja i privrednih aktivnosti, te ublažavanja i smanjenja uticaj inflacije u narednom srednjoročnom periodu, mjere fiskalne politike će biti usmjerene na zaštitu radnih mjesta, povećanje produktivnosti poslovnih subjekata, smanjenje ili ukidanje naknada i taksi koje opterećavaju privredu, poticanje istraživanja i razvoja i podršku prihodima domaćinstava.
  Politika rashoda i u narednom razdoblju će biti usmjerena na suzbijanje sive ekonomije, smanjenja troškova javne uprave, odnosno uštede javnih rashoda, čime će biti stvoren fiskalni prostor za rast ulaganja iz domaćih izvora. Posebnu pažnju treba posvetiti mjerama za zaustavljanje odliva mlade i obrazovane radne snage.

  Rudnicima za uvezivanje staža za 194 radnika 7.3 miliona KM

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluku kojom rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, te rudnicima mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, Breza d.o.o. Breza i Zenica d.o.o. Zenica, odobrava ukupno 7.316.201,23 KM, za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za 194 radnika.

  Od ovog iznosa, 3.852.411,84 KM biće izdvojeno za uvezivanje radnog staža za 114 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, te 3.463.789,39 KM za 80 radnika kojima su uplaćena sredstva po sudskim presudama, a nisu stekli uslove za penzionisanje.

  Rudniku uglja Kreka odobreno je 1.574.630,48 KM za uvezivanje radnog staža za 66 radnika, te rudnicima mrkog uglja Kakanj 713.280,58 KM za 20 radnika, Breza 717.496,99 KM za 15 radnika i Zenica 847.003,79 KM za 13 radnika.
  Također, zeničkom rudniku mrkog uglja je za uvezivanje radnog staža po sudskim presudama radnicima koji nisu stekli uslove za penzionisanje, odobreno i 3.074.104,49 KM za 64 radnika. Po istoj osnovi brezanskom rudniku mrkog uglja odobreno je 389.684,90 KM za 16 radnika.

  Sredstva će biti ispalaćena iz sredstava zavisnih društava – rudnika uglja u Koncernu JP Eelektroprivreda BiH, a osigurana su Odlukom o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja od strane JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo od 25.5.2021. godine.

  Za realizaciju ove odluke zaduženi su JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisna društva – rudnici uglja u Koncernu EP BiH, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Porezna uprava FBiH.

  Uredba o informacionom sistemu zaštite okoliša u FBiH

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donijela Uredbu o informacionom sistemu zaštite okoliša u FBiH.

  Ova uredba reguliše uspostavljanje sistema prikupljanja podataka i informacija o okolišu, nadležnost i način uspostavljanja informacionog sistema zaštite okoliša FBiH, razvoj i vođenje informacionog sistema, vrste podataka, te način i rokove prikupljanja i dostavljanja podataka, kao i informisanje javnosti.

  U skladu sa Zakonoma o zaštiti okoliša, ovaj sistem se organizuje kao jedinstveni informacioni sistem zaštite okoliša u FBiH. U skladu sa Zakonom, Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša uspostavlja i organizuje funkcionisanje Informacionog sistema u FBiH.

  Informacioni sistem se organizuje kao jedinstven i zasniva sa na medusobno informaciono povezanim elektronskim bazama podataka, te se vodi kao web bazirana platforma s kreiranim internet portalom. On omogućava prikupljanje i pružanje podataka i informacija koji su obradeni i analizirani u skladu sa međunarodnom i evropskom metodologijom, te razmjenu podataka o okolišu s postojećim sličnim sistemima na nivou Evropske unije i država članica.

  Informacioni sistem, između ostalog, obuhvata sve podatke i informacije koje su utvrđene Zakonom, a odnose se na tlo, vodu, zrak, biosferu, izgrađeni okoliš, opasne supstance i tehnologije, otpad, buku i radijacijske i svjetlosne uticaje.
  Program njegove uspostave i vođenja i Federalna lista indikatora bit će doneseni u roku od godine od stupanja na snagu ove uredbe. Do tada će subjekti izvještavanja dostavljati obrađene podatke za potrebe praćenja stanja okoliša, bez naknade u skladu sa zahtjevom Fonda.

  Izmjena uredbe o staroj deviznoj štednji

  Vlada FBiH je danas donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH.
  Izmjenom je utvrđeno da period za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1.7.2022. i traje do 30.9.2022. godine, a Finansijsko-informatička agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.10.2022.

  Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo finansija, ovo je urađeno jer je izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH produžen rok za završetak postupka verifikacije do 31.12.2022. godine. Izmijenjena Uredba omogućava starim deviznim štedišama da u redovnom postupku verificiraju svoja potraživanja, čime se izbjegavaju sudski troškovi po osnovi dokazivanja visine potraživanja.

  Posljednje objavljeno