VM BiH razmatra nelegalnu naplatu poštarine u BiH

Objavljeno prije 4 mjeseca

Vijeće ministara trebalo bi da danas, između ostalog, na prijedlog Ministarstva komunikacija i transporta BiH, razmatra informaciju o nelegalnoj naplati poštarine u BiH.

Ova informacija tretira nelegalnu naplatu dodatne poštarine pri uručenju običnih pošiljki iz međunarodnog prometa robe koja ne podliježe carinskim naknadama, a koju vrše sva tri javna poštanska operatera u BiH – “Pošte Srpske”, “HP Mostar” i “BH Pošta”.

U ovom aktu navodi se da je određeni broj korisnika međunarodnih poštanskih usluga dostavio pritužbe resornom ministarstvu, Agenciji za poštanski saobraćaj BiH, kao i Svjetskoj poštanskoj uniji, čijim aktima je zabranjen takav vid naplate.

Iz Ministarstva komunikacija i transporta navode da je Agencija za poštanski saobraćaj BiH potvrdila da je “zaprimila prijave određenog broja korisnika poštanskih usluga o nelegalnoj naplati dodatne poštarine od 1,80 BAM od primatelja pri uručenju običnih pošiljki iz međunarodnog saobraćaja sa robom koja ne podliježe carinskom pregledu i taksama, iz čega proizilazi da se ovakvim postupanjem vrši dvostruka naplata poštarine za istu uslugu, što je zabranjeno Svjetskom poštanskom konvencijom”.

Osim o naplati poštarine, ministri će raspravljati, između ostalog, i o Prijedlogu odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, Prijedlogu odluke o usvajanju Strategije usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti zaštite okoliša, Nacrtu sporazuma o kreditu (dodatno finansiranje za Projekt energetske efikasnosti) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj sa Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma …..