Drugi sastanak Koordinacionog tima za izradu Plana kapitalnih investicija Grada Zenica

Objavljeno prije 2 godine

Danas (18.04.2017.) je Koordinacioni tim za izradu Plana kapitalnih investicija Grada Zenica za period 2017.-2020. godina, koga je formirao Gradonačelnik Fuad Kasumović, održao drugi radni sastanak.

Tom prilikom usvojeni su zapisnik sa sastanka koji je održan 06. aprila 2017. godine i Poslovnik o radu Koordinacionog tima.

Nakon provedene diskusije usaglašeni su Kriteriji za ocjenu projekata/investicija i Kalendar za izradu Plana kapitalnih ulaganja. Dogovoreno je da članovi Tima do kraja ove sedmice daju primjedbe na Prijedlog projektnog obrasca.

Ova aktivnost odvija se u okviru Programa certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) u kome učestvuje i Grad Zenica.

BFC SEE je jedinstven program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave u regiji Jugoistočne Evrope pružaju privrednicima. Program ima za cilj da unaprijedi saradnju gradske uprave, privrednika i svih drugih aktera koji su uključeni u proces privlačenja i realizacije investicija.