Forum građana uputio otvoreno pismo Gradskom vijeću i Gradonačelniku Zenice

Objavljeno prije 2 godine

Na poziv Gradonačelnika 01.04.2017. na Smetovima je obavljeno proljetno čišćenje, u kome je učestvovalo nekoliko stotina ljudi.

“Čestitamo na inicijativi i rezultatima koji su tog dana postignuti. Danas, 8 dana kasnije, Smetovi su opet prljavi i opet se parkiralo gdje se smije i gdje se ne smije. Većina se ponašala kao da je to „Alajbegova slama“, a niko to nije primijetio jer za Smetove niko nije zadužen i niko o njima ne brine, a dobar njihov dio je u vlasništvu grada Zenice.

Treba li opet Gradonačelnik da pokreće inicijativu za čišćenje i treba li još nešto više uraditi od samog čišćenja na Smetovima? Mi mislimo da to nije njegov posao. Mislimo da se konačno sistemski treba riješiti šta sa Smetovima, u kom smjeru treba da ide njihov razvoj, ko o njima treba da brine i ko ih održava.

> FOTO: Smetovi nakon i ovog vikenda izgledaju kao deponija smeća

Djelomičan odgovor na ova pitanja dao je okrugli sto „Smetovi danas – Smetovi sutra“ održan u decembru prošle godine. Nakon ovog stola, 17 raznih udruženja i društava (Ujedinjena Zenica za Smetove) donijelo je određene zaključke kako ići dalje, šta uraditi odmah i kako popraviti trenutno stanje. Smatramo da i Gradsko vijeće treba da se upozna sa zaključcima i donese određene odluke, pa smo tražili da se o tome govori na jednoj od narednih sjednica Gradskog vjeća”, navodi se u saopštenju Foruma građana Zenice.