Pisanje rukom i crtanje poboljšavaju pamćenje

Objavljeno prije 2 godine

Pisanje rukom i crtanje na papiru pomažu u poboljšanju pamćenja, pokazalo je istraživanje sa Sveučilišta Princeton. U istraživanju je dokazano kako pisanje rukom i crtanje na papiru pomažu u poboljšanju pamćenja, prenose mediji.

Uspoređeni su rezultati studenata koji su bilješke vodili na svojim računalima i one koji su ručno zapisivali bilješke u bilježnice. Oni koji su se služili rukopisom, imali su bolje rezultate u odgovaranju na konceptualna pitanja te su pokazali bolje razumijevanje materije i pamćenje sadržaja.

Također, ljudi koji vole crtkarati po papirima, bilježnicama i rokovnicima imaju bolje pamćenje. Sve se naime svodi na konstantnu moždanu aktivnost koja je potrebna za vrijeme crtanja i pisanja, a paralelno vježba moždane stanice.