Porezna uprava FBiH kontrolisala Mercator, Konzum, Bingo, Robot i Kid

Objavljeno prije 12 mjeseci
Foto: Arhiv

Porezna uprava Federacije BiH je 19. decembra 2017. godine izvršila ukupno 10 djelimičnih inspekcijskih nadzora na području Kantona Sarajevo kojima su bili obuhvaćeni porezni obveznici koji se bave maloprodajom proizvoda široke potrošnje u velikim tržnim centrima i supermarketima. U navedenoj kontroli bili su obuhvaćeni porezni obveznici: „Mercator“, „Bingo“, „Konzum“, „Robot“, „Kid Zone-Jumbo“.

U ovoj aktivnosti inspektori Porezne uprave FBiH obavili su djelimični inspekcijski nadzor u ukupno 10 poslovnih jedinica prethodno navedenih poreznih obveznika sa akcentom na kontrolu zakonitosti poslovanja, odnosno prijavljivanja radnika. U momentu inspekcijskog nadzora zatečeno je ukupno 295 radnika za koje je provjerom utvrđeno da su uredno prijavljeni na obavezno osiguranje. Treba istaći i posebno pohvaliti navedene porezne obveznike obzirom na urednost i ispravnost poštivanja zakonskih propisa.

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da svoje obaveze blagovremeno izvršavaju, dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

Porezna uprava će nastaviti provoditi aktivnosti na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprečavanju sive ekonomije i poziva porezne obveznike kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i da poštuju zakone, u suprotnom bit će predmet kontrole u narednom periodu.
Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.