SDA Zenica podnosi krivičnu prijavu protiv Fuada Kasumovića

Objavljeno prije 2 godine

Nakon spoznaje da je gradonačelnik Zenice donio nezakonitu odluku o proglašenju budžeta Grada Zenice za 2017.godinu Stranka demokratske akcije Zenica je odlučila da protiv Fuada Kasumovića, gradonačelnika Grada Zenice, podnese krivičnu prijavu Tužilaštvu ZDK zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, kažnjive članom 383. Krivičnog zakona FBiH.

Naime, 30. marta 2017. na sjednici Gradskog vijeća Zenica koristeći Poslovnik o radu Gradskog vijeća gradonačelnik je kao ovlašteni predlagač povukao Prijedlog budžeta Grada Zenice za 2017. godinu. Na ovaj način je svjesno i sa namjerom onemogućio pravo Gradskog vijeća da uopšte razmatra Prijedlog budžeta.

> VIDEO: Gradonačelnik Fuad Kasumović donio odluku o usvajanju Budžeta Zenice

Obaveza gradonačelnika da dostavi prijedlog budžeta Vijeću propisana je čl. 17.Zakona o principima lokalne samouprave FBiH u kojem se navodi da je gradonačelnik dužan dostaviti prijedlog budžeta vijeću u roku propisanom budžetskim kalendarom odnosno najkasnije do 31.marta. Imajući u vidu da je Gradu Zenica privremeno finansiranje isteklo 31.3.2017. godine, povlačeći prijedlog budžeta sa dnevnog reda doveo je Grad Zenicu u stanje pravne i političke anarhije.

Na ovaj način i pored jasnog upozorenja vijećnika da krši zakone gradonačelnik je, svjesno i sa namjerom, onemogućio vijeće da se uopšte očituje o budžetu grada, iako za to imaju isključivo pravo i nadležnost predviđeno Statutom grada Zenice.

Stručna služba SDA Zenica