Sljedeće srijede pretres po žalbi Vojislava Šešelja

Objavljeno prije 12 mjeseci

Pretres po žalbi Tužilaštva u postupku protiv Vojislava Šešelja zakazan je za srijedu, 13. decembra u skladu s Nalogom o rasporedu koji je izdalo Žalbeno, odnosno Drugostepeno vijeće Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS).

Pretres će početi uvodnim izlaganjem predsjedavajućeg sudije, nakon čega će uslijediti usmena argumentacija Tužilaštva i Šešelja u vezi sa žalbom, u slučaju da Šešelj prisustvuje pretresu.

Branilac Vojislava Šešelja u pripravnosti je već imenovan, kako bi se obezbijedilo da Šešeljeva proceduralna prava budu poštovana u slučaju da on odluči da ne prisustvuje pretresu, saopšteno je iz Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Pretresno, odnosno Prvostepeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) 31. marta 2016. godine Šešelja je oslobodilo krivice po svih devet tačaka optužnice kojom su mu stavljeni na teret zločini protiv čovječnosti i kršenja zakona ili običaja ratovanja.

Optužnicom se navodi da je Šešelj, između ostalog, počinio ove zločine i kroz učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je imao za cilj prisilno uklanjanje većine nesrpskog stanovništva iz dijelova Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine.

Tužilaštvo je 02. maja 2016. godine MMKS-u podnijelo svoju najavu žalbe na prvostepenu presudu Haškog tribunala Vojislavu Šešelju.

Od ranije je poznato da je Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) nadležan za žalbene, odnosno drugostepene postupke proistekle iz predmeta vođenih pred Haškim tribunalom za koje je najava žalbe podnesena 01. jula 2013. godine ili nakon tog datuma.