Data saglasnost na ugovor između JP Ceste FBiH i Grada Zenice

Objavljeno prije 8 mjeseci

Federalna vlada dala je suglasnost na Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa između JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo i Grada Zenica na održavanju i zaštiti dijela magistralne ceste koja prolazi kroz ovo gradsko područje.

Ugovor se odnosi na zaštitu i održavanje dijela magistralne ceste M-17 ukupne dužine 15,4 kilometra.

U Zenici postoji organizirana posebna služba za održavanje ulica koja može održavati i dionicu magistralne ceste koja prolazi kroz grad.

Prenošenjem ovih poslova i javnih ovlasti stvorene su pretpostavke za organiziranije, učinkovitije i racionalnije upravljanje magistralnom cestovnom infrastrukturom.