Za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u FBiH još 2 miliona KM

Objavljeno prije 11 mjeseci
Foto: Arhiv

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja”, utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, a namijenjenog za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja.

Sredstva od 2.000.000 KM će biti raspodijeljena na osnovu ugovora zaključenih po javnom pozivu iz 2016. godine, koji dospijevaju na plaćanje u 2018. godini.

Kako je obrazloženo, obaveze preuzete zaključenim ugovorima na osnovu javnog pozivu iz 2016. godine, nisu mogle biti u cijelosti realizirane u 2016. i 2017. godini. Od utvrđenih sredstava od 50.000.000 KM, ukupno ugovorene obveze iznose 25.875.358,00 KM, a realizirano je 23.708,283,26 KM. Obzirom da se refundacija sredstava korisnicima subvencija vrši mjesečno, preostali dio obaveza dospijevaju na plaćanje u 2018. godine.