Dan planete Zemlje 2017 – Okolišna i klimatska pismenost

Objavljeno prije 2 godine

Kao i svake godine, tako i ovog 22. aprila, ljudi širom svijeta obilježavaju Dan planete Zemlje s ciljem jačanja svijesti o okolišnoj sigurnosti, ali i radi demonstriranja mjera za zaštitu okoliša.

Ideja obilježavanja Dana planete Zemlje prvi put je predstavljena 1969. godine, a službeno se obilježava od 1992. godine kada je tokom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru, na kojoj je učestvovao velik broj predstavnika vlada i nevladinih udruženja, usklađen dalekosežni program za promociju održivog razvoja. Na prijedlog bolivijske vlade 2009. godine, Opća skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 22. april međunarodnim Danom planete Zemlje.

Tema ovogodišnjeg Dana planete Zemlje je „Environmental & Climate Literacy“ – „Okolišna i klimatska pismenost“, koja ukazuje na to da je obrazovanje u ekološkom i klimatskom smislu osnova napretka. To znači da trebamo obrazovati građanstvo na konceptu održivosti i klimatskih promjena, građanstvo koje će biti svjesno svih prijetnji našoj planeti, te ojačati ljude znanjem kako bi bili spremni pokrenuti aktivnosti koje će stati u odbranu zaštite okoliša. Okolišna i klimatska pismenost je motor, i to ne samo za kreiranje „zelenih“ glasača i unapređenje okolišnih i klimatskih zakona i politika, nego i motor za ubrzanje zelenih tehnologija i poslova.

Međunarodni Dan planete Zemlje obilježava se širom svijeta različitim manifestacijama u cilju skretanja pažnje građanima na značaj očuvanja prirode i sprečavanja negativnih posljedica po okoliš. Cilj obilježavanja tog datuma je upozorenje na opasnosti koje prijete životu na Zemlji, ekosistemima i urbanim zonama, uslijed razvoja industrije, povećane potrošnje energije, globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena. Ovaj značajan datum se obilježava kako bi svjetska populacija postala svjesna svoje odgovornosti prema planeti na kojoj živi i tako smanjila negativan uticaj na okoliš.

Širom svijeta se organiziraju brojne akcije i manifestacije koje za cilj imaju podizanje nivoa ekološke svijesti, educiranje i motiviranje građana da se aktivno uključe u borbu za očuvanje planete Zemlje.

Ovim se danom želi pomoći čovjeku da ponovo uspostavi kontakt s prirodom, razmisli o zagađenju vazduha i vode, radioaktivnom zračenju, prekomjernom korištenju nenadoknadivih energenata i mnogim drugim problemima. Na ovaj dan se preduzimaju različite konkretne akcije zaštite života na Zemlji, buđenja svijesti i odgovornosti, osjećaja i ljubavi prema daru života i prema svim stvorenjima.

Obilježavanje ovog dana provodi se kroz razne aktivnosti, kao što su npr. sadnja stabala, motiviranje ljudi kako bi smanjili upotrebu plastičnih vrećica, te na taj način smanjili zagađenje tla i vode, podučavanje djece o recikliranju i ponovnoj upotrebi starih materijala, učestvovanje u akcijama čišćenja javnih površina, učestvovanje u obrazovnim aktivnostima, kao što su seminari, rasprave i druge slične aktivnosti koje se bave prirodnim resursima, promoviranje uštede energije različitim praktičnim primjerima, podučavanje ljudi o tome da je svaki dan na Zemlji Dan planete Zemlje, pa je Zemlju potrebno čuvati svakodnevno.

Dan planete Zemlje se obilježava i u Bosni i Hercegovini, nizom akcija koje su usmjerene na upoznavanje građana s problemima s kojima se suočavaju ekosistemi, ali i zagađene urbane zone i način na koji se može poboljšati stanje okoliša, raznim izletima i stručnim skupovima.