Nova godina jedini praznik koji se isto obilježava u cijeloj BiH

Objavljeno prije 11 mjeseci

Prvi i drugi dan Nove godine jedini su dani u ovo praznično vrijeme koji će se jednako tretirati u oba bosanskohercegovačka entiteta i Distriktu Brčko.

Iako su kraj stare i početak nove godine obilježeni brojnim praznicima, u BiH se oni različito tretiraju, a neki i otvoreno politiziraju.

Usporedbe i iznimke

Entitetskim propisima je regulirano da su prva dva dana nove godine neradna u oba entiteta, što znači da ponedjeljak i utorak većina radnika u Federaciji, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko neće raditi. Iznimka su, naravno, profesije i službe koje moraju raditi i u praznično vrijeme.

Za katolike će to biti drugi produženi vikend zaredom, jer su i prva dva dana Božića, 25. i 26. decembra, mnogima bili neradni. Ponedjeljak je bio neradni dan na većinski hrvatskim prostorima i za one koji nisu katolici, a zanimljivo je da i škole u Sarajevu i nekim drugim većinski bošnjačkim mjestima nisu imale nastavu na prvi dan Božića, iako katolici čine izrazitu manjinu učenika u njima.

U Federaciji će i drugi dan pravoslavnog Božića (jer prvi dan Božića pada u ponedjeljak) biti neradni, ali samo za pravoslavce, dok će za sve druge to biti uobičajeni radni ponedjeljak.

S druge strane, u RS-u prva dva dana nove godine najavljuju veći broj neradnih dana u januaru. Radnici u RS-u imat će zaredom tri produžena vikenda. Novogodišnji, pa potom božićni i na kraju neradne dane u povodu Nove godine po julijanskom kalendaru. Između ovih neradnih praznika “uglavio” se i Dan Republike, koji je osporio Ustavni sud BiH. Kao i prošle godine, za očekivati je da se 9. januar obilježava glamuroznije, čime vlasti RS-a šalju i jasnu političku poruku, jer su odlučno ustali protiv provedbe presude Ustavnog suda. Naravno, uslijedit će brojna prepucavanja, prepirke i prozivke na relaciji Sarajevo – Banja Luka.

Šarenilo neradnih dana

Što se tiče Distrikta Brčko, tamošnji praznici regulirani su posebnom skupštinskom odlukom koja se usvaja svake godine. Međutim, barem kada su u pitanju vjerski praznici, jasno je da se zbog multietničke strukture Distrikta, u toj administrativnoj jedinici propisuju neradni dani za sve važnije praznike.

Kao i u entitetima, vjerski praznici nisu problem i njima se međusobno iskazuje mnogo više poštovanja nego kada su u pitanju “državni” praznici – bez obzira u kojem entitetu se neki od njih obilježavali, a drugi ignorirali.

Inače, šarenilo u propisivanju neradnih dana za vjerske praznike nije svojstveno samo BiH. Tako se u Švicarskoj većina praznika razlikuje po županijama, ovisno o tome koja vjerska zajednica gdje čini dominantno stanovništvo.