Potpisan ugovor za zimsko održavanje u Zenici

Objavljeno prije 11 mjeseci

Nakon opsežnih priprema i usvojenog Plana zimske službe na teritoriji grada Zenice za održavanje lokalnih puteva i gradskih ulica za 2017/2018., ispunjeni su uslovi za potpisivanje Ugovora sa Izvođačima radova i početak aktivnosti na zimskom održavanju.

Potpisivanje Ugovora i distribucija Programa rada zimske službe održano je danas u zgradi Gradske uprave Zenica.

“Kao što vidite odgovaramo svim izazovima i zadacima koji su stavljeni pred Grad Zenica. Tražim od izvođača radova da održavanje bude za 10% bolje i kvalitetnije nego prethodnih godina kako bi građani bili sigurni i zadovoljni, jer i od mene isto građani očekuju više i da budem još bolji”, izjavio je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

Za sezonu 2017/2018 predviđeno je održavanje blizu 300 km lokalnih i nekategorisanih cesta, kao i 122 km gradskih ulica i 52 km trotoara, podijeljenih u specijalne, prve, druge i treće prioritete.

Grad Zenica je za ove poslove za period od 15.11.2017. do 31.12.2017. godine budžetom obezbijedio 333.000 KM.

Zimsko održavanje puteva je na snazi od 15.11.2017. do 15.03.2018. godine.

U dane povoljnih vremenskih uvjeta vrše se intervencije na rješavanju odvodnje i redovne ophodnje, a umanjuje se plaćanje zimske službe.

Također, iz Gradske uprave apeluju na građane da se informišu i poštuju zakon kada je u pitanju uklanjanje snijega i leda. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova poslovnih zgrada odgovorno je preduzeće ili druga pravna i fizička lica koja su korisnici poslovnih prostora u tim zgradama. Za uklanjanje snijega i leda sa krovova stambenih zgrada odgovorni su vlasnici ili korisnici stanova u njima. Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara, parkirališta, tržnica, sportskih objekata, autobusnih stajališta i sličnih prostora odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi, odnosno pravno ili fizičko lice kojoj je povjereno održavanje ovih površina. Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz zgrade, odgovorni su vlasnici zgrada odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi. Izuzetno, za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici lokala. Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje, odgovorni su vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja. Za uklanjanje snijega i leda sa taksi stajališta, odgovorno je Udruženje taksista.

Za uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina ( ulica i cesta ) odgovorno je nadležno preduzeće. Za uklanjanje snijega i leda sa staza, stepeništa i puteva na javnim površinama, odgovorno je nadležno preduzeće.

Inače, snijeg i led uklanjaju se sa javnih saobraćajnih površina, kao i sa krovova zgrada uz javne saobraćajne površine. Snijeg sa javnih površina počinje se uklanjati kad dostigne visinu od 5 centimetara, a ako pada neprekidno mora se uklanjati više puta. Led sa javnih površina uklanja se čim nastane.
Snijeg i led sa krovova zgrada uklanjaju se kad postoji mogućnost da se odrone i ugroze bezbjednost prolaznika i zgrade.