Izricanje presude Oriću i Muhiću 30. novembra

Objavljeno prije 5 mjeseci

Završen je dokazni postupak pred Apelacionim vijećem Suda BiH u predmetu protiv heroja odbrane Srebrenice Nasera Orića i pripadnika ARBiH Sabahudina Muhića.

Javno izricanje presude zakazano je za petak, 30. novembra, sa početkom u 12.30 sati.

Na današnjem ročištu odbrana drugooptuženog Sabahudina Muhića iznijela je završnu riječ i zatražila da on bude oslobođen po svim tačkama optužnice.

Braniteljica Sabahudina Muhića advokatica Sabina Mehić na početku svog izlaganja istaknula je da je Tužilaštvo njenog branjenika vrlo površno spomenulo, kako tokom prvostepenog, tako i tokom drugostepenog postupka, kao i u samoj završnoj riječi tužioca Miroslava Janjića.

Kazala je da Tužilaštvo, osim iskaza zaštićenog svjedoka O-1, čije kontradiktorne iskaze je vrlo precizno objasnila braniteljica Nasera Orića Lejla Čović, nema nikakvih drugih dokaza protiv Muhića.

Mehić je tako navela bitne razlike u iskazima koje je davao zaštićeni svjedok Tužilaštva O-1, a koji se odnose na navodna ubistva Milutina Miloševića u selu Lolići i Mitra Savića na koti Kunjerac u općini Bratunac.

“Kad je u pitanju kredibilitet svjedoka O-1, na to se neću posebno osvrtati, kako ne bih ponavljala ono što je odbrana prvooptuženog Nasera Orića već navela. Samo bih spomenula razlike u iskazima koje je zaštićeni svjedok davao u odnosu na mog branjenika. Tako je svjedok pred ovim vijećem 24. septembra ove godine, svjedočeći o navodnom ubistvu Miloševića, u kojeg je, navodno, Orić pucao, a on to sve navodno posmatrao, rekao da je pritrčao odmah, ali je u međuvremenu pucao i Muhić. Pred prvostepenim vijećem rekao je da je Orić navodno u Miloševića ispucao sedam do osam metaka, pa, kako svjedok navodi, “kad smo krenuli za Srebrenicu pucao je u njega i Mrčo” i kaže da je prošlo tri do pet minuta”, navela je Mehić, te dodala da kada su svjedoku predočene ove razlike u iskazima, on ih nije objasnio, već je pred ovim vijećem uveo i treću verziju, prema kojoj je Muhić još jednom pucao.

“Časni sude, da ovo nije tragično za ova dva čovjeka koji ovdje sjede kao optuženi, bilo bi smiješno”, kazala je Mehić, te još jednom podcrtala da svjedok O-1 “svaki put kada laže dodaje neke nove činjenice.”

Podsjetila je i na nalaz patologa Zorana Stankovića, koji je utvrdio da je Milošević imao samo jednu ustrelnu povredu od pištoljskog metka, što se nikako ne može slagati sa verzijom koju je iznio O-1, navodni očevidac.

Podsjetila je i na iskaz svjedokinje Radmile Nikolić, kojoj je Milošević bio stric, a koja je u istrazi navela da je “Miloševića ubio Omerović Meho pucanjem u čelo”, da bi na glavnom pretresu ispričala nešto sasvim drugo.

Također je podsjetila na iskaz svjedoka Tužilaštva Asima Mehića, koji je također svjedočio da je kod Miloševića primijetio samo jednu povredu na glavi.

“Kada je u pitanju tačka 3. optužnice, odnosno navodno ubistvo Mitra Savića, situacija je identična kao i kod navodnog ubistva Milutina Miloševića. Navodi se da je “nakon što je Orić pucao u njega iz pištolja, Muhić u njega ispucao rafal”. Podsjetila bih na svjedočenje svjedoka O-1 koji je pred ovim vijećem odgovarajući na pitanja tužioca rekao da je u Savića pucao samo Orić i niko drugi. Na pitanje tužioca :” Je li se još nešto događalo s Mitrom?” svjedok je odgovorio da nije, pa nakon što je tužilac još direktnije pitao svjedoka “je li neko još pucao u Mitra?” svjedok ponovo kaže da nije. Tužilac mu tada predočava njegov raniji iskaz prema kojem je u Savića navodno prvo pucao Orić, pa Muhić, da bi to svjedok pravdao navodno da je kasnije on pričao sa Muhićem , koji mu je rekao da on to nije uradio”, navele je Mehić.

Ukazala je da isto kao i u slučaju navodnog ubistva Miloševića nije jasno da li je on bio živ ili mrtav nakon što je, navodmno u njega pucao Orić, a ne postoji nikakv dokaz osim svjedočenja O-1.

“Postoje dokazi koji samo dokazuju suprotno”, kazala je Mehić, te tražila od Vijeća da Muhića oslobodi po svim tačkama optužnice.

Ukoliko Apelaciono vijeće potvrdi oslobađajuću presudu iz prvostepenog postupka, Orić i Muhić će i pravosnažno biti oslobođeni, a Tužilaštvo neće imati pravo žalbe. Ukoliko bi, pak, Vijeće donijelo osuđujuću presudu, odbrana bi na tu presudu imala pravo žalbe, te bi konačnu odluku donosilo Trećestepno vijeće.