Meron u Beogradu osudio negiranje genocida u Srebrenici

Objavljeno prije 6 mjeseci

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), sudija Theodor Meron, danas je završio svoju oproštajnu posjetu Srbiji sastankom s predsjednicom Vlade Srbije Anom Brnabić.

Meron i Brnabić razgovarali su o brojnim temama, uključujući i važnost nastavka saradnje izneđu Srbije i Mehanizma i kontinuitet napora da se osigura pozivanje na odgovornost za ratne zločine na nacionalnom nivou.

U tom kontekstu, Meron je također govorio o pomoći koju Mehanizam pruža nacionalnim vlastima u odnosu na postupke u predmetima u vezi s ratnim zločinima, što je u sklopu mandata Mehanizma.

Meron je izrazio svoje neslaganje i razočaranje u vezi s nedavnim intervjuom koji je dala premijerka Srbije, u kojem je porekla da zločini počinjeni u Srebrenici predstavljaju genocid.

Napomenuo je da je brojnim presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju jasno utvrđeno da zločini počinjeni u Srebrenici 1995. godine predstavljaju krivično djelo genocida, uključujući i žalbenim presudama u predmetima Krstić i Tolimir, u kojima je on bio predsjedavajući sudija.

“Vladi Srbije nije od pomoći da osporava presude jednog važnog međunarodnog suda”, kazao je Meron u Beogradu.

Također je sugerisao da je pravna tumačenja međunarodnih zločina bolje ostaviti međunarodnim krivičnim sudovima.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (MRMKS) osnovan je Rezolucijom 1966 (2010) Vijeća sigurnostii Ujedinjenih naroda da bi dovršio preostale poslove Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju nakon okončanja njihovih mandata. MRMKS ima dva ogranka, jedan u Aruši, Tanzanija, i jedan u Hagu, Holandija.