Proširuje se zatvor u Zenici

Objavljeno prije 2 godine

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 98. sjednici, koja je završena u Sarajevu, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu zdravstva, u iznosu od 9.000.000 konvertibilnih maraka.

Na ovaj način je odobrena raspodjela ovih sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, i to po tri miliona KM Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla.

Usvojena je informacija Federalnog ministarstva trgovine o mogućim štetnim posljedicama za Federaciju BiH zbog finansijskih problema koncerna Agrokor iz Republike Hrvatske. Vlada FBiH će uputiti inicijativu Vijeću ministara BiH za blagovremeno poduzimanje mjera zbog finansijskih problema koncerna Agrokor i mogućih posljedica na javne prihode BiH, domaće dobavljače i uposlene u Konzumu BiH i povezanim društvima.

Danas je data saglasnost na Program obuke za rukovodeće državne službenike i zadužena Agenciju za državnu službu FBiH (ADS) da planira realizaciju aktivnosti u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima.

Usvojeni su i izvještaji o radu Komisije za program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za period juli-decembar 2016. godine i o implementaciji projekata iz Programa javnih investicija u Sektoru energije, zaključno s 31.12.2016. godine.

Riječ je o projektima JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (Vjetroelektrana Podveležje 1, HE Vranduk i HE Janjići na rijeci Bosni, te HE Una Kostela), JP Elektroprivrede HZHB d.d. Mostar (CHE Vrilo, Distribucija električne energije BiH/B, Vjetroelektrana Mesihovina i SCADAIDMS/OMS s pripadajućim komunikacionim sistemom) i BH Gasa d.o.o. Sarajevo (Gasifikacija Srednjobosanskog kantona).

Uz izvještaje o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i o prošlogodišnjem radu Federalne uprave za inspekcijske poslove, usvojeni su i izvještaji o radu većeg broja federalnih institucija u 2016. godini.

Federalna vlada je usvojila je informaciju Federalnog ministarstva pravde o postupku izgradnje paviljona IX Kazneno-popravnog zavoda Zenica i prihvatila inicijativu za izdvajanje 230.000 KM za ove namjene.