JP Parking Zenica o ‘nelegalnoj’ deponiji

Objavljeno prije 2 godine

JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica je društveno odgovorno preduzeće i vodi računa, između ostalog i o odlaganju otpada. Demantujemo navode gospodina Jakuba Spahića koji dovodi u vezu JP „ Parking servis“ d.o.o. Zenica sa stvarenjem nelegalnih deponija smeća i odgovorno tvrdimo da uposlenici JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica navedenog dana nisu istovarali, odlagali bilo kakav otpad u korito Babine rijeke.

Tačno je, da se službeno vozilo preduzeća nalazilo na navedenoj lokaciji a u sklopu obavljanja redovne djelatnosti uređenje i održavanja vertikalne saobraćajne signalizacije, na ulicama i lokalnim putevima grada Zenice. Konkretno, radilo se o odlasku na pomenutu lokaciju radi pregleda i evidentiranja oštećene vertikalne saobraćajne signalizacije. Molimo imenovanog sugrađanina da razmisli o tome šta je vidio jer se ovo preduzeće ne bavi djelatnošću iz koje bi mogao nastati navedeni otpad koji se nalazi na fotografijama.

Demantujemo navode imenovanog da JP „Parking servis“ d.o.o. ne plaća Albi ili RD Mošćanici odlaganja otpada, s tim u vezi u prilogu akta dostavljamo Vam naš račun za plaćene usluge odvoza otpada od preuzeća Alba d.o.o. Zenica.

Molimo imenovanog da ubuduće dobro razmisli prilikom objave ovakve vrste postova, jer ovakvim potezom narušava ugled preduzeća što u krajnjem slučaju može imati negativne posljedice na ukupno poslovanje.