Vlada FBiH prihvatila inicijativu GV Zenica o naselju Varda, odbijena inicijativa Alme Kratine

Objavljeno prije 2 godine
Foto: Arhiv

Vlada FBiH je prihvatila inicijativu Gradskog vijeća Grada Zenica da Zakon o utvrđivanju naseljenih mjesta i izmjena u nazivu naseljenih mjesta u određenim općinama, bude dopunjen novim naseljenim mjesto Varda, koje će biti izdvojeno iz naseljenog mjesta Briznik. Provedena je sva potrebna procedura neposrednog izjašnjavanja građana i opravdani su razlozi zbog kojih je traženo formiranje novog naseljenog mjesta, kaže se u obrazloženju.

Federalna vlada nije prihvatila inicijativu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Alme Kratine za izmjenu i dopunu Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava. Inicijativa se odnosi na stvaranje pravnog osnova da iz sredstava Fonda solidarnosti FBiH, uz nabavku aparata za kontrolu dijabetesa i trakica za šećer, predviđenu za djecu dijabetičare, bude uvedeno i pravo na inzulinske pumpe za svu djecu dijabetičare kod kojih je inzulinska pumpa medicinski indicirana, bez obzira na njihov status zdravstvenog osiguranja.

Predložene izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, bez prethodno osiguranih dodatnih finansijskih sredstava za ove namjene, odnosno kvantifikacije osnovnog paketa zdravstvenih prava, u sadašnjem momentu nisu prihvatljive, uz potpuno razumijevanje ove inicijative.

Mandatnim programom Vlade FBiH za period 2015.-2018. godina, u dijelu sektora zdravstva, predviđeno je kvantificiranje osnovnog paketa zdravstvenih prava, uključujući i definiranje dodatnih novih izvora finansiranja ovog paketa.

I Reformska agenda u okviru javnih finansija predviđa da će u narednom periodu biti smanjeno opterećenje rada, kroz smanjenje doprinosa, pa i doprinosa za zdravstveno osiguranje.

U skladu s pozitivnim propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH nije nadležan za nabavku inzulinskih pumpi za djecu dijabetičare iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti, već je to u nadležnosti kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, pod uvjetom da imaju osigurana sredstva kantonalnih zavoda za ovu namjenu, navedeno je u obrazloženju.

Vlada FBiH, nakon razmatranja, nije prihvatila inicijativu za autentično tumačenje člana 6. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, koju je podnio predsjednik Revizorskog tima za koordinaciju Pavo Šljivić. Naime, stav Vlade je da autentično tumačenje odredbe člana 6. nije potrebno, jer je ona jasna i nedvosmislena.