Usvojen Nacrt budžeta Grada Zenica za 2019. godinu

Objavljeno prije 6 mjeseci

Gradsko vijeće Zenice na 31. sjednici usvojilo je Nacrt budžeta Grada Zenica za 2019. godinu.

Nacrt budžeta sadrži budžetske klasifikacije definisane Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine i to: organizacionu, ekonomsku, funkcionalnu i fondovsku klasifikaciju, a što je u cilju obezbjeđenja kontrole namjenskog trošenja sredstava budžeta.

U izradi ovogodišnjeg Nacrta budžeta prvi puta su učestvovali i vijećnici Gradskog vijeća Zenice.

Ukupno planirani prihodi i primici u Nacrtu budžeta za 2019. godinu iznose 55.714.138,00 KM i veći su za 5% od prihoda i primitaka planiranih Budžetom za proteklu godinu.

Nacrt budžeta Grada Zenica za 2019. godinu upućen je u javnu raspravu u trajanju od 10 dana.

“Ovo je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na svim nivoima. Ovo je treći Budžet po redu koji predlažemo bez ikakvog zaduženja za Grad. Prvi puta vijećnici Gradskog vijeća su pozvani da učestvuju u izradi Nacrta budžeta. Sredstva iz Budžeta namijenjena su građanima Zenice za infrastrukturne projekte kako u gradu tako i u prigradskim naseljima, poljoprivredu, programe socijalne zaštite, privredu, sport i kulturu”, naveo je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

Gradski vijećnici usvojili su i tri nacrta Regulacionog plana “Odmut, Jalija i Talića brdo”, “Trg rudara” i “Privredno poslovne zone Zenica-Sjever”, koji su upućeni u javnu raspravu u trajanju od 10 dana.