-2 C
Zenica
Srijeda, 16. Januar 2019.

institucije

Raspisani konkursi za prijem državnih službenika u institucijama BiH

U narednom periodu u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Predsjedništvu BiH bit će zaposleno pet novih državnih službenika. Agencija za državnu službu...

Plaće u institucijama BiH i u narednoj godini ostaju iste

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je pojedinačne odluke o visini osnovice za obračun plaće te o visini regresa za...

Smanjen broj zaposlenih u institucijama BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, koji će...

U institucijama BiH smanjen broj zaposlenih za 519

Prema podacima Centra za povezivanje sa Evropskom unijom - EU Connect u periodu od 1. januara 2016. godine do 1. januara 2018. godine...