ITC Zenica donirao Kantonalnoj bolnici Zenica preko 150 hiljada KM

Objavljeno prije 2 godine

U posljednjih pet mjeseci u JU Kantonalna bolnica Zenica su realizovane donacije firme ITC Zenica u ukupnoj vrijednosti oko 153 hiljade KM.

U decembru 2016. godine je realizovana donacija u vidu dva respiratora u vrijednosti oko 110 hilada KM. Radi se o aparatima za disanje koji se koriste u jedinicama za intenzivno liječenje, a od kojih se jedan može koristiti i za djecu. Život pacijenta, koji ne može samostalno da diše, je direktno ovisan o ovom aparatu. Kako Bolnica ima sve više ovakvih pacijenata i potrebu za većim brojem respiratora i ova donacija je od velike pomoći.

U martu 2017. godine firma ITC je Bolnici donirala hirurške plahte i komprese u vrijednosti oko 33 hiljade KM. Radi se o potrošnom materijalu koji Bolnica inače nabavlja iz svojih sredstava, pa ova donacija predstavlja konkretnu i značajnu pomoć za redovan rad u pružanju hirurških usluga.

U aprilu 2017. godine je firma ITC uradila adaptacije bolesničkog apartmana u Službi za unutrašnje bolesti u vrijednosti oko dvadeset i jedna hiljada KM. Ovaj apartman je nastavak aktivnosti Bolnice da na svakom odjelu adaptira jednu bolesničku sobu u tom smislu, u kojoj se mogu ispuniti i posebni uslovi za liječenje pacijenata po njihovom zahtjevu, a što u konačnici i poboljšava kvalitet zdravstvene usluge naših pacijenata u cjelini.

Sve tri ove donacije firme ITC imaju značajnu materijalnu vrijednost, koja nam omogućava da svoja sredstva usmjerimo na druge potrebne nabavke, ali je vrijednost mnogo veća, time što se sve odmah koriste za liječenje pacijenata i poboljšanje zdravstvene usluge.