SDP ZDK: Reagovanje na smjenu predsjedavajuće Skupštine ZDK

Objavljeno prije 2 godine

Povodom nezakonitog i neustavnog postupka smjenjivanja predsjedavajuće Skupštine ZDK, gospođe Draženke Subašić, Forum žena KO SDP BiH ZDK izdaje slijedeće saopštenje:

Kao građanke našeg kantona, osvrćemo se samo na dio grubog kršenja Ustava i nekih osnovnih zakonskih načela koja se odnose na ugrožavanje ravnopravnosti spolova.

Podsjetimo:
Zakona o ravnopravnosti spolova BiH (Član 20.):
(1) Državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, osigurat će i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju.
Ova obaveza postoji i za sve ovlaštene predlagače prilikom izbora predstavnika i delegacija u međunarodnim organizacijama i tijelima.

(2) Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% u tijelima iz stava (1) ovog člana.

(3) Diskriminacijom po osnovu spola smatra se situacija kada ne postoji ravnopravna zastupljenost iz stava (2) ovog člana.

Ustav BiH:
4. Nediskriminacija
Uživanje prava i sloboda, predviđenih u ovom članu ili u međunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovog Ustava, osigurano je svim licima u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status.

Ustav Zeničko-dobojskog kantona:
Član 10: U ostvarivanju svojih nadležnosti Kanton:
a) poduzima sve potrebne mjere zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u članovima II. A. 1. do 7. I predviđenih u instrumentima u Aneksu Ustava Federacije i djeluje u skladu sa Ustavom Federacije i ovim Ustavom;
Član 19:U skladu sa Ustavom Federacije, Federacija i Kanton nadležni su za:
a) jamčenje i ostvarivanje ljudskih prava,
Član 37: Skupština:
a) usvaja Ustav Kantona,
c) bira predsjedavajućeg i druge funkcionere Skupštine.
U ovom sastavu Skupštine ZDK je Zakon o ravnopravnosti spolova BiH ionako narušen malobrojnošću zastupnica. U Vladi ZDK nema nijedne ministrice.

I to nije dovoljno.
Vladajuća parlamentarna većina u Skupštini je toliko „moćna“ u osiguravanju svojih pozicija, da grubom demonstracijom sile narušava i taj minimalni stepen ostvarenja jednog od osnovnih mjerila demokratičnosti svjetske politike danas-zastupljenosti žena.

Čin smjenjivanja Predsjedavajuće je tim gori, što je jedan od izvršilaca te odluke, Iva Tadić, u prethodnom mandatu Skupštine bio član Komisije za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode.

Uvaženi zastupnici, poštovane zastupnice Skupštine ZDK, hoćete li i vi pristati, zbog stranačke poslušnosti i svojih paušala na kršenje zakona i ustava države, federacije i Kantona?

Može li to zaista podnijeti vaš obraz? Ako može, zalud vam sjedenje u toj Skupštini, koja je sve drugo samo ne narodna, ni bosansko-hercegovačka.

KO FOŽ SDP BIH ZDK