Sud u Srebrenici donio odluku u korist djece i roditelja iz Konjević Polja

Objavljeno prije 1 godina

Osnovni sud u Srebrenici donio je odluku u korist roditelja i djece iz Konjević Polja, potvrdio je advokat Nedim Ademović.

– Sud je u cijelosti prihvatio tužbeni zahtjev, te, time, između ostalog, dao pravo učenicima kao i njihovim roditeljima da svoj maternji jezik nazovu “bosanski jezik”, pravo da se u procesu obrazovanja koriste nastavnim udžbenicima na bosanskom jeziku, te da isti koriste u procesu obrazovanja u pisanoj i verbalnoj formi kao i pravo na upotrebu latiničnog pisma – kazao je advokat Ademović.

Sud je utvrdio da su djeca diskriminisana na etničkoj i jezičkoj osnovi tako što im je uskraćeno jednako pravo u odnosu na djecu srpske nacionalnosti u vezi sa pravom na obrazovanje na maternjem bosanskom jeziku.

Tuženoj strani je naloženo da preduzme aktivnosti u cilju eliminacije diskriminacije u smislu da omogući tužiteljima obrazovni sistem na maternjem bosnaskom jeziku u okviru redovnog nastavnog plana i programa, te da im omogući udžbenike na bosanskom jeziku i latiničnom pismu, sa sadržajem koji će očuvati kulturni i nacionalni identitet, jezik i vjeroispovijest tužitelja, te razvijati svijest o vlastitom identitetu.